BFC

Lễ niêm yết của cổ phiếu BFC tại HSX

Theo bản cáo bạch của BFC cho thấy, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn của nền kinh tế, nhưng trong năm 2014, tổng tài sản của Công ty vẫn gia tăng, đạt hơn 2.985 tỷ đồng, tăng 2,34% so với năm 2013. Doanh thu thuần giảm nhẹ, nhưng nhờ tiết giảm chi phí lãi vay và chi phí bán hàng, lợi nhuận sau thuế trong năm 2014 của BFC tăng hơn 10% so với năm 2013. Các năm tới, Công ty dự kiến sẽ vẫn duy trì cổ tức 20%.

Tại lễ niêm yết tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX), Tổng Giám đốc BFC Lê Quốc Phong cho biết, có được kết quả trên là nhờ thương hiệu và uy tín của phân bón “đầu trâu” ngày càng được nông dân trong và ngoài nước tin dùng. Các thị trường trọng điểm của BFC trong và ngoài nước giữ được mức tăng trưởng cao, ổn định.

Bên cạnh đó, các dòng sản phẩm mới của Công ty sản xuất theo công nghệ Urê hóa lỏng cũng được khẳng định trên thị trường và là bước đệm cho sự phát triển trong thời gian tới.

“BFC cũng đã triển khai nhiều chương trình thiết thực phục vụ công tác phát triển thị trường, góp phần mở rộng và phát triển mạng lưới tiêu thụ. Riêng 2 thị trường xuất khẩu là Camphuchia và Myanmar, chúng tôi cũng đã triển khai nhiều biện pháp mở rộng thị trường nhăm gia tăng sản lượng tiêu thụ sản phẩm”, ông Phong cho biết thêm.

Theo báo cáo tổng hợp toàn ngành phân bón của CtyCP Chứng khoán FPT (FPTS), sản lượng và công suất của BFC hiện đứng thứ hai trên thị trường trong nước. Tuy nhiên, với thế mạnh và thương hiệu phân bón “đầu trâu”, cổ phiếu của Công ty này sẽ nhận được nhiều sự quân tâm của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu của BFC đạt 2.338 tỷ đồng và lãi ròng 107 tỷ đồng./.

D.T