Giá trị cổ phần hóa tăng gấp 3

Tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo đó, tính từ đầu năm đến nay, tổng mức huy động trên thị trường chứng khoán đạt 127 nghìn tỷ đồng (tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2013). Đã tổ chức đấu giá cho 48 doanh nghiệp, trong đó có 31 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa, 17 doanh nghiệp thực hiện bán phần vốn nhà nước. Tổng giá trị cổ phần hóa đạt hơn 2.000 tỷ đồng (tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2013); tổ chức được 104 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 110 nghìn tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2013.

UBCK

Thứ trưởng Trần Xuân Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

UBCKNN cho biết, đối với hệ thống công ty chứng khoán (CTCK), hoạt động tái cấu trúc về vốn, cổ đông chiến lược, nghiệp vụ kinh doanh, công nghệ, nhân sự, tổ chức tiếp tục được triển khai.

Trong 6 tháng đầu năm, có 3 CTCK chưa tuân thủ quy định về quản lý tiền của khách hàng và đang xem xét xử lý theo quy định. UBCKNN đã thực hiện thanh tra, kiểm tra các CTCK theo kế hoạch và kiểm tra chuyên đề đối với 4 CTCK về vấn đề quản lý tách bạch tiền gửi nhà đầu tư, hoạt động môi giới; trên cơ sở đó đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. UBCKNN cũng đã tiếp tục tăng cường giám sát, kiểm tra các CTCK về giao dịch ký quỹ, bán khống, hợp đồng hợp tác đầu tư, và các hợp đồng hỗ trợ vốn.

Đồng thời, tiến hành rà soát, phân loại các CTCK có khoản phải thu lớn và yêu cầu các CTCK thực hiện trích lập dự phòng theo Thông tư 228; yêu cầu các CTCK nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin, tuân thủ quyết định hiện hành về tổ chức và hoạt động CTCK. Mặt khác, yêu cầu các CTCK tăng cường công tác quản trị điều hành, thực hiện các quy định về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ.

UBCKNN còn cho biết thêm, trên cơ sở báo cáo kiểm toán năm và báo cáo chỉ tiêu an toàn tài chính soát xét, UBCK đã yêu cầu các CTCK giải trình về các báo cáo có ý kiến kiểm toán ngoại trừ, các báo cáo kiểm toán có các vấn đề chưa rõ, trực tiếp làm việc với 20 CTCK và công ty kiểm toán để rà soát lại báo cáo kiểm toán của các CTCK.

Kích cầu, khơi thông dòng vốn trong và ngoài nước

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2014, UBCKNN cần tập trung vào công tác tái cấu trúc TTCK: nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, kích cầu, khơi thông dòng vốn trong và ngoài nước, thúc đẩy tái cấu trúc hệ thống tổ chức kinh doanh chứng khoán, hiện đại hóa tổ chức thị trường chứng khoán.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh xây dựng TTCK phái sinh như: tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng cơ sở hạ tầng cho TTCK phái sinh. Bên cạnh đó, UBCKNN tiếp tục tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân trên TTCK, tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ngoài ra, "cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong công tác thanh tra, giám sát góp phần bảo đảm tính nghiêm minh, công bằng, minh bạch của thị trường", Thứ trưởng chỉ đạo.

UBCKNN cho biết, một trong những nhiệm vụ quan trọng tiếp tục được tăng cường, thúc đẩy là thu hút thêm dòng vốn, tăng giá trị thanh khoản cho thị trường 6 tháng cuối năm.

Theo đó, đối với dòng vốn nước ngoài, UBCKNN sẽ phối hợp với tổ chức tư vấn nước ngoài triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng hạng TTCK Việt Nam trên bảng MSCI (một tổ chức quốc tế hàng đầu chuyên cung cấp các công cụ hỗ trợ đầu tư cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới).

Cùng với đó, triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm tăng sức hấp dẫn của các doanh nghiệp nhà nước sẽ cổ phần hóa, đặc biệt đối với việc gắn cổ phần hóa với đăng ký giao dịch/niêm yết trên TTCK. Đồng thời, nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán; nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng tại các doanh nghiệp niêm yết có sở hữu Nhà nước.

Song song với đó, UBCKNN sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế để tổ chức các diễn đàn đầu tư tại Việt Nam và nước ngoài để xúc tiến và thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Chủ động phối hợp, ký kết thỏa thuận trao đổi thông tin, quảng bá với các phương tiện truyền thông, các tổ chức, hãng tin quốc tế lớn.

Còn đối với dòng vốn trong nước, trong 6 tháng cuối năm, UBCKNN sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước rà soát, điều chỉnh, thiết lập cơ chế kiểm soát vốn từ ngân hàng sang TTCK bảo đảm an toàn hệ thống, hạn chế sở hữu chéo.

Ngoài ra nhằm chuẩn bị cho sự ra đời của một số sản phẩm mới trong thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiến hành hoàn thiện chế độ kế toán cho các loại hình quỹ mới (quỹ ETF, quỹ đầu tư BĐS, công ty đầu tư chứng khoán).

UBCKN còn cho hay, từ nay tới cuối năm, Ủy ban sẽ nghiên cứu xây dựng quy định thành lập quỹ bảo vệ nhà đầu tư trong trường hợp phá sản các tổ chức kinh doanh chứng khoán; xây dựng các quy định về xếp hàng tín nhiệm và thiết lập tổ chức định mức tín nhiệm của Việt Nam. Mặt khác, tiếp tục phối hợp với các đơn vị, bộ ban ngành trong việc xây dựng các quỹ hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí tự nguyện nhằm thiết lập hệ thống an sinh xã hội./.

Duy Thái