Theo nội dung sau khi đính chính, kế hoạch phát hành của TIP dự kiến thực hiện trong quý IV/2021 đến quý I/2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kế hoạch sử dụng vốn thu được dự kiến sẽ dùng hơn 860 tỷ đồng bổ sung vốn đối ứng tham gia đấu thầu Dự án Khu công nghiệp Long Đức 3. Công ty cam kết phong tỏa khoản vốn này trong tài khoản để dùng cho mục đích tham gia đấu thầu dự án.

FECON phát hành thành công 32 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 1.574 tỷ đồng Cen Land điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu NLG dự kiến phát hành 36 triệu cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng
TIP đính chính nội dung đã công bố về phát hành cổ phiếu
TIP đính chính nội dung đã công bố về phát hành cổ phiếu

Trường hợp công ty không trúng thầu hoặc dự án Khu công nghiệp Long Đức 3 không được mở thầu thì công ty sẽ điều chỉnh mục đích tham gia đấu giá, đấu thầu các dự án khác hoặc các hoạt động khác phục vụ kinh doanh.

Hội đồng quản trị công ty cam kết sẽ phải tổ chức họp đại hội đồng cổ đông để thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trước khi thực hiện giải tỏa tiền trong tài khoản. Việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn (nếu có) sẽ phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Về hoạt động kinh doanh thời gian vừa qua, lợi nhuận sau thuế quý III và 9 tháng đầu năm của TIP sụt giảm khá mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý III/2021 đạt 6,8 tỷ đồng, giảm mạnh gần 90% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 10,6 tỷ đồng, giảm 82,2% so với 9 tháng cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế của công ty giảm trong quý III và 9 tháng chủ yếu do doanh thu trong giai đoạn này sụt giảm mạnh. Cụ thể, doanh thu thuần quý III chỉ đạt 29,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt hơn 185 tỷ đồng; doanh thu thuần 9 tháng là 38,3 tỷ đồng, cùng kỳ là 145 tỷ đồng.

TIP là doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, vốn chủ sở hữu hiện tại là hơn 665 tỷ đồng. Công ty này hiện có 2 công ty con là Công ty cổ phần Tín Khải và Công ty cổ phần Bất động sản Thống Nhất, đều là các công ty kinh doanh bất động sản.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có một số công ty liên kết hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dịch vụ bảo vệ, sản xuất cà phê…