Cao su Tân Biên sắp "tiêu" hết tài sản cố định Giá cao su tăng, nhưng PHR chỉ đạt hơn 8% kế hoạch lợi nhuận Cao su Đà Nẵng: Dòng tiền âm nửa đầu năm 2021

Cụ thể, TNC ghi nhận giá trị dự phòng khó đòi các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận tại ngày 30/9/2021 là hơn 4,9 tỷ đồng, bằng khoảng hơn 38% tổng giá trị phải thu ngắn hạn của doanh nghiệp cùng thời điểm.

TNC: Dự phòng khó đòi chiếm gần 40% các khoản phải thu ngắn hạn
Dự phòng khó đòi của TNC chiếm gần 40% các khoản phải thu ngắn hạn. Ảnh: T.L

Về tình hình kinh doanh, Cao su Thống Nhất đạt doanh thu thuần quý III/2021 là hơn 12 tỷ đồng, tăng 36,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm đạt hơn 38 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 9 tháng đầu năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý III đạt 11,2 tỷ đồng, tăng khá mạnh so với mức gần 2,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân tăng lợi nhuận quý III/2021 chủ yếu do công ty nhận cổ tức từ Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông lâm sản và Phân bón Bà Rịa.

Lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 34 tỷ đồng, giảm 34,6% so với cùng kỳ năm trước. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm 2021 âm hơn 2,7 tỷ đồng.

Cao su Thống Nhất hiện vẫn do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nắm 51% vốn. Công ty này hiện đang sở hữu diện tích vườn cây khai thác là 853,83 ha, diện tích vườn cây xây dựng cơ bản là 1.201,44 ha.

Công ty hiện có 2 nhà máy chế biến cao su sản phẩm mủ, 1 nhà máy công suất 1.000 tấn/năm và 1 nhà máy công suất 2.500 tấn/năm.

Thị giá cổ phiếu TNC trong khoảng 2 tháng qua tăng khá từ mức chỉ khoảng 24.000 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 8, đến nay đã lên mặt bằng giá khoảng 36.000 đồng/cổ phiếu./.