Ngày 19/5/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Giải pháp đầu tư Thái Sơn.

Theo đó, công ty này đã bị phạt tiền 872.910.000 đồng, căn cứ quy định tại điểm h khoản 5 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Công ty này còn bị xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 3 tháng, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Tổ chức liên quan tới lãnh đạo EIN bị phạt nặng vì “bán chui”
Ảnh minh họa.

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, nguyên nhân công ty này bị phát là do đã có hành vi vi phạm hành chính không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, Công ty cổ phần Giải pháp đầu tư Thái Sơn - tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Duy Tân - Thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - thương mại - dịch vụ điện lực (mã Ck: EIN), đã bán 1.500.000 cổ phiếu EIN vào ngày 19/10/2022 và mua 1.409.700 cổ phiếu EIN vào ngày 21/10/2022 (tương ứng với tổng giá trị giao dịch là hơn 29 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu EIN) nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch./.