Ngày 16/8/2021,

Ngày 16/8/2021, tất cả các lãnh đạo chủ chốt của đất nước cùng đến Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5 ngày sau phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ mới 2021 - 2026, ngày 16/8/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục cùng đến Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Vũ khí tối thượng

Vào 10 năm trước, ngay sau Đại hội XI, tháng 1/2011, Đảng phát động cuộc chiến chống tham nhũng lớn chưa từng có trong lịch sử. Lúc bấy giờ, “giặc” tham nhũng đã khiến lòng dân phân ly, giảm sút niềm tin nghiêm trọng vào bộ máy, vào chế độ và khi đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã phải nói thẳng rằng: “Nếu tình hình tham nhũng và suy thoái không được loại trừ, Ðảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu?”.

Hoàn cảnh đó đã đặt đất nước không còn lựa chọn khác ngoài chiến đấu, chiến đấu không khoan nhượng với giặc nội xâm. Vũ khí tối thượng cho cuộc chiến này là tinh thần đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí từ trên xuống dưới đẩy lùi giặc và toàn dân ủng hộ. Quốc hội thì sửa Luật Phòng, chống tham nhũng mở đường cho việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng thuộc Bộ Chính trị, do Tổng Bí thư làm Trưởng ban; hàng loạt luật khác cũng được sửa đổi, bổ sung để siết chặt vòng vây, như sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Bộ luật Hình sự 2015, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2017… Trung ương Đảng thì ra Nghị quyết 04, mở ra cuộc chỉnh đốn Đảng sâu rộng nhất từ trước đến nay. Bộ Chính trị thì ra các quy định được ví như tuyên ngôn “báo tử” cho tư tưởng nghỉ hưu là hết chuyện, là "hạ cánh an toàn”; quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý…

Có đoàn kết là có thắng lợi. Cuộc chiến chống tham nhũng trong 10 năm qua với những ngày tháng không hề ngơi nghỉ, càng làm càng quyết liệt hơn, đi vào chiều sâu, đạt kết quả toàn diện, đồng bộ, rõ nét hơn. Và ngay giữa đại dịch Covid-19, pháp đình vẫn ngày đêm sáng ánh đèn xét xử các vụ án tham nhũng.

Vẫn chỉ có một

10 năm sau, cũng ngay sau Đại hội Đảng, tháng 1/2021, đất nước lâm cảnh khó khăn chưa từng có trong nhiều thập kỷ. Không một tiếng súng, kẻ thù lại tàng hình, vậy mà cuộc chiến với đại dịch Covid-19 cho đến lúc này đã cướp đi sự sống của hơn 6 nghìn người. Vật lộn trong cuộc chiến với “giặc” vi rút, dẫu mới chỉ qua vài tháng thực sự là hiểm nguy mà lòng dân đã bắt đầu phân tâm và phân ly. Dòng người hồi hương từ các tỉnh phía Nam tỏa về các vùng miền khác trên cả nước như dòng lũ cuộn chảy nhọc nhằn, có mệt mỏi, có tuyệt vọng và có cả mất mát theo cùng trong đó.

Vũ khí tối thượng cho cuộc chiến này, vẫn chỉ có một, đó là tinh thần đoàn kết. Bởi không chỉ bây giờ hay 10 năm trước, mà từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn luôn xác định "đoàn kết" là giá trị cốt lõi và "đại đoàn kết toàn dân tộc" là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam.

Cho rằng đoàn kết là một truyền thống và bài học cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao"; "Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết!"... Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắn nhủ đến toàn dân: “Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng và chăm lo tốt nhất cho đời sống của nhân dân”.

Đồ họa: Hồng Vân

Nguyên Mẫn