Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội tại quận Ba Đình.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội tại quận Ba Đình.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình.
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình.
Chú thích ảnh
Cử tri Phạm Thị Hồng Sim, phường Quán Thánh, quận Ba Đình phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.