tổng cục hải quan

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (đứng bên trái) đón nhận Bảng Vàng gương mặt trí thức Việt Nam. Ảnh: Phúc Hải

Đây là hoạt động thường niên của Hội Trí thức khoa học và công nghệ trẻ Việt Nam, nhằm tôn vinh kịp thời những gương mặt trí thức Việt Nam đạt thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực kinh tế- xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

Tại đây, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã được vinh danh và đón nhận Bảng Vàng trí thức tiêu biểu Việt Nam năm 2014, do những đóng góp trong công cuộc cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại theo chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Cụ thể, trong năm 2014, nhờ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc cùng lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo tổ chức đưa dự án thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) do Chính phủ Nhật Bản tài trợ vào Việt Nam thành công. Dự án góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông quan nhanh hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK).

Những gương mặt được bình chọn năm 2014 này là những trí thức, nhà khoa học, nhà quản lý, công chức, viên chức… có đóng góp thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ, ứng dụng phương pháp quản lý sản xuất, kinh doanh tiên tiến...

Phúc Hải