Theo đó, bà Đỗ Thị Thùy Giang được bổ nhiệm làm tổng giám đốc KS Securities. Theo dự thảo nghị quyết đại hội cổ đông bất thường sắp tới, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh sẽ được bầu làm chủ tịch HĐQT của KS Securities.

Trước đó, vào giữa tháng 4, KS Securities thực hiện miễn nhiệm Tổng giám đốc với ông Trịnh Vĩ Đạt và ông Trần Tống Sáng - Phó Tổng giám đốc. Cùng thời gian, công ty miễn nhiệm bà Võ Thị Như Ngọc vị trí kế toán trưởng và bổ nhiệm bà Vũ Hiền Thảo.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được phương án tăng vốn của KS Securities. Theo phương án này, KS Securities sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 110,5 tỷ đồng lên hơn 1.000 tỷ đồng. Phương án tăng vốn là phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cổ phần./.

Duy Thái