trả nợ vay

Số vốn vay nước ngoài của Việt Nam đều sử dụng vào phát triển cơ sở hạ tầng. Ảnh: Đức Minh

Chỉ tính riêng trong tháng 7/2021, Chính phủ đã trả nợ vốn vay trong nước và nước ngoài khoảng 23.905 tỷ đồng.

Cũng theo Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (QLN&TCĐN), tính đến hết tháng 7/2021, các chủ dự án đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 792 triệu USD, tương đương khoảng 18.272 tỷ đồng, trong đó vốn cấp phát khoảng 518 triệu USD, vốn cho vay lại khoảng 274 triệu USD.

Theo đại diện Cục QLN&TCĐN, các tổ chức quốc tế có uy tín đều đánh giá đại dịch đã gây ra những ảnh hưởng lên nền kinh tế trong nước của Việt Nam, tuy nhiên Việt Nam vẫn có những lợi thế nhất định nhờ vào việc kiểm soát tốt Covid-19 trong năm ngoái.

Các tổ chức đánh giá khả năng kiểm soát dịch sẽ đóng vai trò quan trọng đối với triển vọng kinh tế của Việt Nam trong ngắn hạn.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đánh giá hoạt động sản xuất, xuất khẩu ở Việt Nam có thể bị ảnh hưởng trong đợt bùng phát dịch Covid-19 gần đây, tuy nhiên do Chính phủ ưu tiên cho lĩnh vực này, đảm bảo hoạt động thông suốt trong thời gian giãn cách sẽ giảm tác động tiêu cực đến tăng trưởng.

Còn Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s có những đánh giá tích cực về mặt tín dụng đối với thỏa thuận về vấn đề tiền tệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thỏa thuận này sẽ góp phần giảm rủi ro về thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam và hỗ trợ một số quan hệ thương mại song phương.

Đức Minh