Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 32.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với giá trị vốn hóa khi chào sàn đạt 848 tỷ đồng. Biến động giá phiên đầu tiên là +- 40%.

Về kết quả kinh doanh những năm gần đây, theo bản cáo công bố thông tin về công ty đại chúng doanh thu năm 2019 của TOS đạt hơn 1.200 tỷ đồng và tăng 10%, lên 1.320 tỷ đồng vào năm 2020. Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu dịch vụ ngoài khơi chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 43% đến 44% trong 2 năm vừa qua, đạt lần lượt 523 tỷ đồng và 582 tỷ đồng vào năm 2020. Mảng cho thuê tài sản cũng mang về hơn 381 tỷ đồng doanh thu năm 2019 và giảm 12% xuống còn 335 tỷ đồng vào năm 2020. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt hơn 130 tỷ đồng và tăng 22% vào năm 2020, lên 159 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh nghiệp đặt mục tiêu 1.049 tỷ đồng và 130 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 5% và 8% so với thực hiện năm ngoái.

Được biết, TOS là đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, thành lập năm 2012, có vốn điều lệ ban đầu 91,3 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập là Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty cổ phần Hàng hải Á Châu và ông Lê Đăng Phúc.

Công ty hoạt động chính trong ngành dầu khí, đặc biệt là thị trường dịch vụ ngoài khơi, bao gồm bốc xếp hàng hóa, dịch vụ dầu khí đa năng và tàu bảo vệ hỗ trợ khảo sát ngoài khơi, dịch vụ tàu lai tại cảng, dịch vụ cứu hộ trên biển, dịch vụ vận chuyển các công trình biển bằng tàu kéo và sà lan, dịch vụ công trình ngầm./.

Hồng Quyên