TP. Hồ Chí Minh: Quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư trong giải ngân đầu tư công
Nút giao An Phú, Một trong 33 dự án giao thông trọng điểm tại TP.Hồ Chí Minh: Ảnh: CTV

Trong văn bản chỉ đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, UBND TP giao Sở Tài chính định kỳ báo cáo kết quả giải ngân chi tiết các nguồn vốn đầu tư do thành phố quản lý; thẩm tra quyết toán, kịp thời báo cáo các vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quyết toán vốn đầu tư công cùng nhiều nhiệm vụ khác.

Cụ thể, nếu 2 kỳ liền không có báo cáo hoặc 3 kỳ không báo cáo thì sẽ bị khiển trách. Nếu 3 kỳ liền không có báo cáo hoặc 4 kỳ không báo cáo thì sẽ bị cảnh cáo. Trong trường hợp vi phạm quy định về chế độ báo cáo, dự án đầu tư công chỉ được bố trí vốn kế hoạch và giải ngân sau khi tiến hành xử lý.

Kho bạc Nhà nước trước ngày 5 hàng tháng phải báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công; phối hợp đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu nhanh chóng hoàn thiện, gửi hồ sơ đề nghị giải ngân, hồ sơ hoàn ứng, quyết toán dự án hoàn thành, nộp trả ngân sách.

Sở Nội vụ xem xét không đề xuất khen thưởng các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án nhưng không thực hiện đúng tiến độ đã đăng ký.

Dự án chỉ đạt dưới 90% kế hoạch giải ngân do lỗi chủ quan thì không xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ tốt cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm có ý kiến về chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, bám sát giá thị trường, đảm bảo tính khả thi, tránh tình trạng sau khi phê duyệt dự án thì người dân không hợp tác, dẫn đến việc điều chỉnh tổng mức đầu tư.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cũng giao UBND các địa phương chỉ đạo và giám sát thường xuyên các cơ quan trực thuộc phối hợp với các chủ đầu tư đảm bảo tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng và chịu trách nhiệm nếu để chậm tiến độ. Các sở, ban, ngành, UBND TP. Thủ Đức và các quận huyện phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố về tiến độ và chất lượng công trình.

Cụ thể, thành phố phấn đấu rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán đối với các dự án đã được bố trí vốn.

Đồng thời, các sở, ngành, địa phương theo dõi tiến độ triển khai thực hiện dự án, kịp thời đôn đốc các chủ đầu tư và chủ động phối hợp quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh; có chế tài xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công./.

UBND thành phố cũng yêu cầu thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.