TP. Hồ Chí Minh: Sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng cao nhất trong 3 năm qua
Một góc trung tâm TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Sơn Nam

Theo đó, riêng trong tháng 5/2024, chỉ số IIP của thành phố ước tính tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 6,2% so với cùng kỳ.

Các ngành chủ yếu bao gồm: khai khoáng tăng 6,2% so với tháng trước và tăng 57,3% so với cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,0% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ; sản xuất và phân phối điện tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, IIP trên địa bàn thành phố tăng 5,3% so với cùng kỳ. Bao gồm: Ngành khai khoáng tăng 42,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,9%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,2%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 1,1%.

Theo đánh giá của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, với việc chỉ số IIP 5 tháng năm 2024 tiếp tục đạt mức tăng trưởng 5,3% so với cùng kỳ, mức tăng cao nhất trong 3 năm gần đây cho thấy, hoạt động sản xuất công nghiệp đang tiếp tục có sự phục hồi mạnh.