TP. Hồ Chí Minh: Thành lập 2 Ban Quản lý phát triển đô thị Thủ Thiêm và Tây Bắc

Nhiều khu đô thị mới ở Thủ Thiêm đang được đầu tư xây dựng. Ảnh: TL

Quyết định thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dịch vụ - Tư vấn đầu tư, xây dựng Thủ Thiêm trực thuộc Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm và tổ chức lại ban này. Đây là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh, trụ sở của ban được đặt tại phường Cô Giang, quận 1.

Ban có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm để thực hiện khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm; đề xuất danh mục, loại nguồn vốn và lộ trình thực hiện các dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, nghiên cứu đề xuất các chính sách ưu đãi, cơ chế đặc thù cho hoạt động xây dựng tại khu vực này; làm chủ đầu tư các dự án có sử dụng vốn ngân sách; theo dõi, giám sát việc thực hiện các dự án đảm bảo đúng quy hoạch, tiến độ…

Quyết định thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc của UBND TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dịch vụ, tư vấn đầu tư xây dựng trực thuộc Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố và tổ chức lại ban này. Trụ sở Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc đặt tại số 404 tỉnh lộ 8, ấp Mũi Lớn 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi.

Cả 2 ban có chức năng giúp UBND TP. Hồ Chí Minh quản lý đầu tư phát triển đô thị trong phạm vi quản lý, bao gồm quản lý, giám sát quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung; trực tiếp quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước được UBND TP. Hồ Chí Minh giao và thực hiện các nhiệm vụ khác.