Cụ thể về việc ưu tiên vốn đầu tư cho các công trình này, tại văn bản chỉ đạo về triển khai kế hoạch năm 2024 thực hiện Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, đã yêu cầu ưu tiên bố trí vốn chuẩn bị đầu tư các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP, kết nối vùng, các tuyến giao thông trục chính, khu vực cảng biển;

Đồng thời phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, khả thi để huy động hiệu quả các nguồn vốn phục vụ đầu tư các dự án giao thông trọng điểm, kết nối vùng trên địa bàn.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4, một trong những công trình giao thông trọng điểm sẽ được TP. Hồ Chí Minh khởi công vào tháng 4/2025. Ảnh Sở Giao thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh.
Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4, một trong những công trình giao thông trọng điểm sẽ được TP. Hồ Chí Minh khởi công vào tháng 4/2025. Ảnh: Sở Giao thông Vận Tải TP. Hồ Chí Minh.

Các Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương tham mưu thực hiện các kết luận của thanh tra, kiểm toán; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư để sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác hiệu quả.

Riêng Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao đẩy nhanh tiến độ tham mưu trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Hồ Chí Minh đến năm 2040 và tầm nhìn đến năm 2060 và quy hoạch chung thành phố Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh đến năm 2040.

Đồng thời tham mưu kế hoạch thực hiện rà soát quỹ đất phù hợp để khai thác, phát triển khu vực xung quanh nhà ga tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), số 2 (Bến Thành - Tham Lương), các nút giao thông với đường Vành đai 3 thuộc địa phận TP. Hồ Chí Minh để triển khai thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD) theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng được giao phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan rà soát điều chỉnh quy hoạch dọc theo các tuyến đường vành đai, cao tốc và phát triển các vùng phụ cận để tham mưu UBND thành phố khai thác hiệu quả quỹ đất trên địa bàn tạo nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông…

Trong khi đó, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện xây dựng kế hoạch năm 2024 và cam kết tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của địa phương đối với từng dự án cụ thể, đảm bảo tiến độ chung của dự án được duyệt và theo chỉ đạo của UBND TP tại Quyết định 641/QĐ-UBND ngày 1/3/2024 về ban hành Chương trình hành động thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nêu rõ, Sở Giao thông vận tải là cơ quan đầu mối, có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các Sở ngành, UBND các quận, huyện, TP. Thủ Đức và các đơn vị liên quan, đảm bảo tiến độ, hiệu quả theo đúng Kế hoạch chi tiết đã ban hành tại Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 9/6/2021…