Đề án Thu phí xe ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh được xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, quan trọng để kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông nhằm phát triển vận tải khách công cộng. Đồng thời, kéo giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ trên, Sở Giao thông vận tải đã giao cho Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị nghiên cứu, đánh giá tình hình giao thông trên địa bàn thành phố nói chung và khu vực trung tâm thành phố nói riêng, cụ thể: hiện trạng quy hoạch hạ tầng giao thông; vận tốc lưu thông các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố; dự báo khả năng tăng trưởng các loại phương tiện cá nhân, tỷ lệ đáp ứng của hệ thống giao thông công cộng, dự báo tình hình giao thông khu vực trong thời gian tới để đề xuất phương án triển khai thực hiện.

TP. Hồ Chí Minh: Xây dựng đề án thu phí xe ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm
Sở Giao thông vận tải giao cho Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị nghiên cứu, đánh giá tình hình giao thông trên địa bàn thành phố. Ảnh Nguyễn Lạc

Trên cơ sở đề cương báo cáo của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, Sở Giao thông vận tải đang hoàn chỉnh báo cáo trình Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương cho phép xây dựng Đề án “Thu phí xe ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh”. Dự kiến trình UBND thành phố trong tháng 6/2024.

Về loại phí xe ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh là loại phí không thuộc Danh mục Phí, lệ phí trong Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13. Việc xác định loại phí và mức phí không thuộc danh mục của Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 đã được quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 là thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt.

Sau khi Đề án “Thu phí xe ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh” được chấp thuận chủ trương và triển khai thực hiện sẽ xác định cụ thể nội dung các hoạt động liên quan đến thu phí, quản lý nguồn thu phí đảm bảo đúng theo quy định.

Việc thu phí xe ô tô lưu thông vào khu vực trung tâm thành phố sẽ tác động đến tình hình giao thông, nhu cầu lưu thông của nhân dân và nhiều khía cạnh của xã hội. Do đó, Đề án sẽ được nghiên cứu kỹ, tham vấn các đơn vị chức năng và các chuyên gia đầu ngành và thực hiện phản biện xã hội để đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo tính pháp lý và khoa học phù hợp với điều kiện cơ sở hạ tầng và năng lực hệ thống giao thông công cộng.

Bên cạnh đó, sẽ ưu tiên phát triển hoàn thiện các bến bãi đỗ xe ở khu vực vành đai, tăng cường hệ thống vận tải hành khách công cộng và các tiện ích phụ vụ cho hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Nội dung này đã được Sở Giao thông vận tải đề xuất cập nhật vào Quy hoạch TP. Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050.