Theo đó, số liệu lũy kế về phát hành trái phiếu doanh nghiệp cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2022 (lũy kế tính đến ngày 17/8/2022), khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 288,6 nghìn tỷ đồng, trong đó 50,76% khối lượng phát hành có tài sản đảm bảo.

Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ: 50,76% khối lượng phát hành có tài sản đảm bảo
Trên 50% trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có tài sản đảm bảo. Ảnh: T.L
Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp Bộ Tài chính lưu ý nhà đầu tư 5 vấn đề, khi mua trái phiếu doanh nghiệp

Lãi suất phát hành bình quân là 7,92%/năm, tăng 0,02% so với năm 2021; kỳ hạn phát hành bình quân là 3,72 năm, tăng 0,19 năm so với năm 2021.

Về cơ cấu phát hành, các ngân hàng thương mại phát hành đạt 38,25%, tiếp đó là các doanh nghiệp bất động sản và xây dựng phát hành đạt lần lượt là 30,43% và 8,54% tổng khối lượng phát hành; doanh nghiệp sản xuất đạt 8,22%.

Về cơ cấu nhà đầu tư sơ cấp, các ngân hàng thương mại mua 44,77% tổng khối lượng phát hành; các công ty chứng khoán mua 24,09%; các cá nhân mua 9,59% tổng khối lượng phát hành.

Bộ Tài chính hiện cũng đã hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, trình Chính phủ xem xét ban hành.

Thời gian qua, Bộ Tài chính cũng đã thường xuyên khuyến nghị các nhà đầu tư tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cần thận trọng, tìm hiểu quy định pháp luật và năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phát hành, nắm rõ những rủi ro đối với trái phiếu doanh nghiệp trước khi quyết định đầu tư./.