Tuần qua, thị trường sơ cấp tổ chức 1 phiên đấu thầu do Kho bạc Nhà nước tổ chức gọi thầu.

Cụ thể, Kho bạc Nhà nước vừa huy động thành công 4.245 tỷ đồng trên 6.000 tỷ đồng gọi thầu. Trong đó: huy động được 345 tỷ đồng trái phiếu 5 năm, với lãi suất trúng thầu 4,80%/năm; huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm, với lãi suất trúng thầu 6,19%/năm; huy động được 900 tỷ đồng trái phiếu 15 ănm, với lãi suất trúng thầu 7,05%/năm.

Thị trường TPCP sơ cấp

Tính từ đầu năm tới nay, tổng khối lượng trúng thầu đạt 198.903 tỷ đồng, bao gồm: Kho bạc Nhà nước đấu thầu thành công hơn 180.414 tỷ đồng (đạt 87,57% so với kế hoạch); Ngân hàng Phát triển Việt nam đấu thầu thành công 9.987 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đấu thầu thành công 4.402 tỷ đồng; Kho bạc Nhà nước Hà Nội đấu thầu thành công 3.000 tỷ đồng; TP. Đà Nẵng đấu thầu thành công 1.100 tỷ đồng.

Tuần qua, giá trị giao dịch TPCP thứ cấp đạt hơn 18.380 tỷ đồng, tương đương giá trị giao dịch bình quân đạt 3.676 tỷ đồng/phiên, giảm 12% so với bình quân phiên tuần kế trước.giao dịch TPCP thứ cấp

Trong đó, giao dịch outright đạt hơn 14.693 tỷ đồng, tập trung vào các trái phiếu kỳ hạn dưới 3 năm: kỳ hạn 0 - 1 năm chiếm 21,27%; kỳ hạn 1 – 3 năm chiếm 50,43%; kỳ hạn 3-5 năm chiếm 20,04%; kỳ hạn 5-10 năm chiếm 1,96%; kỳ hạn 10-15 năm chiếm 6,30%.

Giao dịch repo đạt 3.687 tỷ đồng, với kỳ hạn repos từ 23 đến 92 ngày.

Trong tuần, không có giao dịch tín phiếu kho bạc nào được thực hiện.

Nếu tính từ 1/1/2014 đến nay, giá trị giao dịch của TPCP và tín phiếu kho bạc đạt 609,438 nghìn tỷ đồng và 12.423 tỷ đồng, tương đương với giá trị giao dịch bình quân phiên đạt gần 3143,43 tỷ đồng cho trái phiếu và 64,04 tỷ đồng cho tín phiếu.

Như vậy, tuần qua, tổng giá trị giao dịch thứ cấp đã giảm gần 2.500 tỷ đồng so với trước; tuy nhiên, giá trị giao dịch outright chỉ giảm nhẹ, chỉ khoảng 500 tỷ đồng.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, sau hai tuần bán ròng đã quay lại mua ròng, với giá trị khoảng 457 tỷ đồng. Từ 1/1/2014, tổng giá trị giao dịch mua - bán TPCP của nhà đầu tư nước ngoài là 154.111 tỷ đồng, chiếm 12,93% so với giá trị giao dịch toàn thị trường.

Bộ phận Nghiên cứu, Ban Kinh doanh Vốn và Tiền tệ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho biết, tuần qua, lãi suất giao dịch đã chững đà giảm của tuần kế trước và tăng trở lại khoảng 10-20 điểm các kỳ hạn. Cuối tuần, lãi suất kỳ hạn 2 năm quanh 4,17%/năm, kỳ hạn 3 năm quanh mức 4,52%/năm, kỳ hạn 5 năm quanh mức 5,05%/năm và kỳ hạn 10 năm quanh 6,25%/năm.

Kỳ hạn

YTM thực hiện 6/10 -10/10
(%)

YTM thực hiện 13/10-17/10
(%)

YTM chào trên GD ngày 16/10

(%)

YTM chào trên YC ngày 16/10

(%)

3 Tháng

3,239 - 3,239

3,2956%

6 Tháng

-

3,6503 - 6,3762

3,4625%

9 Tháng

3,9998 - 5,2109

3,5997%

12 Tháng

3,6002 - 11,1124

4,2999 - 5,6841

3,8005%

3,8377%

2 Năm

3,9999 - 5,2001

4,64 - 5,2

4,1%

4,1749%

3 Năm

4,2499 - 5,4198

4,82 - 5,5553

4,5002%

4,4550%

3-5 Năm

4,6001 - 5,1

3,239 - 3,239

-

4,85%

5 Năm

4,7999 - 5,55

3,6503 - 6,3762

4,9%

4,8999%

5-7 Năm

7 Năm

5,4774%

7-10 Năm

6,2 - 6,2

10 Năm

6 - 6,54

6,0401 - 6,25

6,3%

6,1990%

15 Năm

-

41859

7,0043%

“Nguồn cung thứ cấp trên thị trường tăng nhẹ khi một số nhà đầu tư bắt đầu hiện thực hóa lợi nhuận vì lãi suất đã rơi về vùng rất thấp trong thời gian gần đây, đặc biệt sau kết quả phiên đấu thầu sơ cấp ngày đầu tuần, lãi suất trúng thầu nhích lên so với mức lãi suất giao dịch thứ cấp”, Bộ phận Nghiên cứu cho hay.

Trên thị trường sơ cấp, lãi suất trái phiếu chỉ giảm nhẹ, nhất là các kỳ hạn dài 10 và 15 năm (chỉ giảm 9 điểm so với tuần kế trước).

Dự báo tuần này, lãi suất TPCP sẽ tiếp tục đi ngang hoặc tăng nhẹ khi cầu duy trì ổn định. Cùng với đó, nguồn cung cũng có thể tăng nhẹ khi các bên tiếp tục hiện thực hóa lợi nhuận quanh vùng lãi suất hiện tại. Đối với thị trường sơ cấp, nguồn cung tiếp tục được bổ sung với khoảng 5.000 tỷ đồng./.

Kế hoạch đấu thầu tuần này:

Ngày TCPH

TCPH

Kỳ hạn (năm)

KLGT (tỷ đồng)

22/10/2014

KBNN

5

2.000

10

3.000

Duy Thái