ong binh

Ngày 16/5, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và các ứng viên Đại biểu Quốc hội Khóa XIV tỉnh Quảng Bình ở đơn vị bầu cử số 2 đã có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch đã giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Quảng Bình.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Quảng Bình gồm: ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình; bà Trương Thị Thanh Hoa, Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Bình; ông Lê Phong Hồng, Trưởng phòng Công tác Đại biểu Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình; ông Nguyễn Ngọc Phương, Tỉnh ủy viên, Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình.

Tiếp đó, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đã trình bày chương trình hành động của mình trước đông đảo cử tri các xã, thị trấn của huyện Bố Trạch khi được bầu làm đại biểu Quốc hội. Trong đó, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đã khẳng định: Người đại biểu Quốc hội do nhân dân bầu ra phải gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Thay mặt những người ứng của đại biểu Quốc hội khóa XIV ở đơn vị bầu cử số 2, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã cảm ơn và ghi nhận những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của cử tri, đồng thời bày tỏ vinh dự được ứng cử tại tỉnh Quảng Bình.

Ông Nguyễn Văn Bình hứa trước cử tri luôn gần gũi cử tri và nhân dân, thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân, đưa ý nguyện của cuộc sống vào trong việc nghiên cứu, đề xuất, tham mưu “trúng”, “đúng” và kịp thời cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các chủ trương, nghị quyết và cơ chế, chính sách lớn, có giá trị và tầm ảnh hưởng, tạo ra những thay đổi tích cực về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Quảng Bình nói riêng trong thời gian tới.

Làm cầu nối, hỗ trợ giúp tỉnh Quảng Bình và các sở ban ngành, các địa phương thuộc tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cũng như quảng bá hình ảnh của Quảng Bình trong cả nước và trên thế giới. Trưởng Ban đồng thời cho biết các ứng cử viên sẽ tiếp thu, hoàn thiện chương trình hành động, với mong muốn đóng góp cao nhất vào sự phát triển chung của đất nước, trong đó có sự phát triển của tỉnh Quảng Bình.

Sau khi nghe các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV phát biểu, cử tri huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình bày tỏ tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên, mong muốn, nếu được bầu là Đại biểu Quốc hội thì chương trình hành động đó được triển khai hiệu quả, đại biểu phải thường xuyên tiếp xúc cử tri để kịp thời xử lý các vấn đề, nguyện vọng của cử tri; đóng góp vào sự phát triển của Quảng Bình và của cả nước./.

Quốc Điển