Cụ thể, số liệu bàn giao đất đợt 9 để xây dựng dự án sây bay Long Thành gồm 65 thửa trên diện tích 26,31 ha. Trong đó, giai đoạn 1, nằm ở khu vực 1810 ha phục vụ xây dựng sân bay Long Thành là 9,19 ha, nằm ở khu vực 722 ha (khu vực dự trữ đất dôi dư) là 13,28 ha. Giai đoạn 2 của dự án được giao đất 3,83 ha.

Tỷ lệ bàn giao đất xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 đạt gần 94%
Phối cảnh dự án xây bay quốc tế Long Thành

Trước đó, ngày 1/6, UNBD huyện Long Thành cũng đã bàn giao gần 70 ha. Trong tổng số gần 70 ha đất bàn có gần 61 ha nằm trong khu vực 2.532 ha phục vụ xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 và gần 9 ha thuộc khu vực thực hiện giai đoạn 2 của dự án. Riêng phần đất gần 61 ha, bao gồm 17 ha thuộc khu vực 1810 ha (khu vực xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1) và hơn 44 ha thuộc khu vực 722 ha.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Đồng Nai đã bàn giao cho Cảng vụ Hàng không miền Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) với diện tích hơn 2.378 ha, giai đoạn 1 đạt tỷ lệ gần 94%.

Được biết, diện tích đất thu hồi cho dự án sân bay Long Thành do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành thực hiện hơn 2.910 ha/5.541 hộ gia đình, cá nhân chiếm tỷ lệ 58,8% so với tổng diện tích đất thu hồi.

Đối với phần diện tích đất do các cơ quan, tổ chức sử dụng do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai thực hiện thu hồi cho dự án là hơn 1.950 ha/18 tổ chức chiếm tỷ lệ 39,5% so với tổng diện tích thu hồi. Còn lại, hơn 80 ha (chiếm tỷ lệ 1,7 % so với diện tích bồi thường) là đất giao thông, sông, suối không tính giá trị bồi thường.

Trước đó, trong chuyến khảo sát thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan vào ngày 27/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã yêu cầu Đồng Nai phải bàn giao mặt bằng toàn bộ dự án trong tháng 6/2022. Đồng thời, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng yêu cầu địa phương phải tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân có sự đồng thuận, ủng hộ dự án, từ đó đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng.