t

Phiên họp thứ 53 của UBTVQH.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc mới đây đã có thông báo về việc chuẩn bị phiên họp thứ 54 của UBTVQH gửi đến Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các Ban thuộc UBTVQH và các cơ quan hữu quan.

Theo thông báo, UBTVQH đề nghị Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẩn trương chuẩn bị những nội dung thuộc trách nhiệm để báo cáo UBTVQH.

UBTVQH cũng giao Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, lãnh đạo các Ban thuộc UBTVQH chuẩn bị và báo cáo UBTVQH những nội dung thuộc trách nhiệm của mình.

Theo dự kiến chương trình phiên họp thứ 54 gửi kèm thông báo, phiên họp sẽ diễn ra trong một ngày (ngày 10/3) để UBTVQH cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; cho ý kiến về báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, UBTVQH; cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; cho ý kiến về công tác nhân sự để trình Quốc hội.

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến bằng văn bản đối với báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020.

Đây sẽ là phiên họp cuối cùng của UBTVQH nhiệm kỳ khóa XIV.

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 2/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trong chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 11 của Quốc hội (dự kiến khai mạc ngày 24/3) có nội dung về kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước. Trong đó, có thực hiện kiện toàn các chức danh lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo các cơ quan thuộc Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong thời điểm này, Bộ Chính trị đã giao cho Ban Cán sự Đảng Chính phủ xây dựng phương án giới thiệu nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhận chức danh lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan mà ở đó, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII không tái cử khoá XIII hoặc có tái cử nhưng thay đổi vị trí công tác.

"Như vậy, chỉ bàn đến chỗ nào khuyết, chỗ nào thay đổi", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết và khẳng định "việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước sau Đại hội Đảng toàn quốc là việc từng bước làm theo quy định của Hiến pháp, pháp luật".

Hoàng Yến