>> Thiếu thông tin sẽ cản trở sự phát triển của trái phiếu doanh nghiệp

>> Trái phiếu chính phủ trúng thầu tăng mạnh

>> Trái phiếu chính phủ: Giao dịch thứ cấp giảm, sơ cấp sôi động trở lại

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (1.500 tỷ đồng), 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (500 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng).

Cụ thể, trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 5 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.230 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,3-8,9%/năm. Kết quả, huy động được 1.000 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 8,45%/năm, cao hơn 0,01%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/9/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 430 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,6-9,4%/năm. Kết quả, huy động được 400 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 8,65%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/9/2013).

Riêng trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được 27.397 tỷ đồng trái phiếu chính phủ bảo lãnh qua hình thức đấu thầu tại HNX./.

D.T