Hành vi không niêm yết, thông báo công khai hoặc không rõ ràng sẽ bị phạt tới 3 triệu đồng. Ảnh: Đức Minh

Cụ thể: Đối với vi phạm quy định về đăng ký, kê khai phí, lệ phí bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng.

Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng khi có hành vi không niêm yết hoặc thông báo công khai; niêm yết hoặc thông báo không đúng, không rõ ràng gây nhầm lẫn các nội dung theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Các vi phạm quy định về nộp phí, lệ phí sẽ bị phạt tiền bằng từ 1 lần đến 3 lần số tiền phí, lệ phí gian lận, trốn nộp, đối với hành vi gian lận, trốn nộp phí, lệ phí từ lần thứ thứ nhất đến lần thứ ba trở đi. Mức phạt tiền tối đa cho hành vi này là 50 triệu đồng.

Đối với hành vi thu phí, lệ phí không đúng mức theo quy định của pháp luật:

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng đối với vi phạm có số tiền vi phạm đến dưới 10 triệu đồng; từ 1 triệu đồng đến dưới 3 triệu đồng đối với hành vi vi phạm có số tiền vi phạm từ 10 triệu đồng đến dưới 30 triệu đồng; từ 3 đến dưới 5 triệu đồng đối với vi phạm có số tiền vi phạm từ 30 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng.

Phạt tiền từ 5 đến dưới 10 triệu đồng đối với vi phạm có số tiền vi phạm từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng; từ 10 đến dưới 30 triệu đồng khi số tiền vi phạm từ 100 đến dưới 300 triệu đồng; từ 30 đến 50 triệu đồng khi số tiền từ 300 triệu đồng trở lên.

Ngoài ra, các đối tượng thu sẽ bị buộc hoàn trả toàn bộ tiền phí, lệ phí do thực hiện sai pháp luật về phí, lệ phí cho người nộp phí, lệ phí. Trong trường hợp không xác định được người để hoàn trả thì nộp số tiền đó vào NSNN. Bị buộc nộp vào NSNN toàn bộ số tiền có được do vi phạm pháp về mức thu phí, lệ phí…

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định rất cụ thể mức phạt do các hành vi vi phạm quy định về đăng ký, sử dụng, quản lý, làm mất chứng từ thu phí, lệ phí...

Vũ Long