A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Viện Nghiên cứu Hải quan – Tổng cục Hải quan

- Địa chỉ: Tầng 5, Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.39440833 – máy lẻ-8723; - Fax: 04-39440651

2. Tên gói thầu: Đấu thầu In ấn bản tin Nghiên cứu Hải quan năm 2014

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn đấu thầu:

Viện Nghiên cứu Hải quan thông báo kết quả đấu thầu
Tên gói thầu

Đ.T