Lễ ký kết Bản Ghi nhớ về hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử ngày 28/11, tại Hà Nội. Ảnh: D.T

Bản Ghi nhớ này là một thỏa thuận mang tính nguyên tắc để tạo cơ sở quan trọng cho việc mở rộng và tăng cường hợp tác trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Trong khuôn khổ của Bản Ghi nhớ, trong năm tới, hai nước sẽ chú trọng hợp tác để trao đổi thông tin, tài liệu khoa học và kỹ thuật, hợp tác pháp quy hạt nhân, đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển đối với nhà máy điện hạt nhân dân sự/ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ để phát triển kinh tế-xã hội; tăng cường công tác quản lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu đã qua sử dụng bao gồm: dịch vụ hợp tác kỹ thuật về chu trình nhiên liệu hạt nhân, an ninh hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến đã nói: “Việt Nam mới bắt đầu Chương trình điện hạt nhân. Vì vậy, sự hợp tác, học tập, chia sẻ kinh nghiệm với các nước có nền công nghệ hạt nhân tiên tiến và nhiều kinh nghiệm thành công trong xây dựng, vận hành, quản lý và tháo dỡ an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân như Vương quốc Anh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam. Sự hợp tác có hiệu quả với Vương quốc Anh sẽ góp phần thúc đẩy cho việc ứng dụng thành công năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình”./.

Bảo Thiên Bình