Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí (thứ hai từ phải sang) tại lễ ký hợp tác tài chính với Bộ Tài chính Indonesia

Trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật ký tại Hà Nội ngày 21/11/1990 và Tuyên bố giữa hai nước về Khuôn khổ hợp tác hữu nghị và toàn diện bước vào thế kỷ 21, Bản ghi nhớ giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam và Indonesia được ký kết nhằm tăng cường và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quản lý tài chính công giữa hai Bộ Tài chính.

Bản ghi nhớ có hiệu lực kể từ ngày ký, thời gian thực hiện trong 3 năm và có thể được gia hạn khi có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên. Bộ Tài chính hai nước sẽ thành lập Nhóm Công tác để tạo thuận lợi cho việc thực hiện Bản ghi nhớ. Vào quý III hàng năm, Nhóm Công tác sẽ họp luân phiên tại Việt Nam hoặc Indonesia để thảo luận và xây dựng Chương trình hành động cho năm tiếp theo, nếu cần thiết.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ Tài chính hai nước tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính hai nước sẽ tạo ra một cơ chế hiệu quả và hữu hiệu nhất để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa hai bên trong các lĩnh vực: quản lý kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, quản lý nợ công, tài chính thương mại, và các lĩnh vực khác hai bên cùng quan tâm.

Indonesia luôn là một đối tác quan trọng của Việt Nam trong ASEAN và khu vực. Chuyến thăm Bộ Tài chính Indonesia của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí và việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác tài chính là cơ hội tốt để hai bên nâng quan hệ lên một tầm cao mới, tương xứng với vai trò, vị thế và tiềm năng của mỗi nước cũng như quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc./.Bá Toàn