Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; tăng trưởng được duy trì ở mức hợp lý trong năm 2020, 2021 và đặc biệt năm 2022 đạt mức tăng trưởng 8,02%. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

VINASME tiếp tục đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi phát triển
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát hiểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Vân
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao và chúc mừng những kết quả quan trọng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong suốt những năm qua.

Về kế hoạch nhiệm kỳ tới, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cơ bản tán thành nhóm nhiệm vụ đề ra của VINASME và đề nghị Hiệp hội tiếp tục có những giải pháp, hành động cụ thể đồng hành với Chính phủ, các bộ, ngành địa phương để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn tiếp tục đẩy mạnh quá trình phục hồi và phát triển.

VINASME tiếp tục đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi phát triển
Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV. Ảnh: Nguyễn Vân

Cũng tại đại hội, Chủ tịch VINASME, ông Nguyễn Văn Thân cho biết, trong suốt 18 năm hình thành và phát triển, hiệp hội đã tập hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên cả nước, ngày càng lớn mạnh, trở thành lực lượng kinh tế quan trọng trong quá trình phát triển đất nước.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, VINASME đã triển khai rất nhiều hoạt động và đạt được những kết quả đáng kích lệ. Nhưng điều đầu tiên phải nhắc tới là sự lớn mạnh về tổ chức. Đến cuối năm 2022, hiệp hội đã có trên 6,5 vạn hội viên chính thức. Tổ chức hội được hoàn thiện đến 59/63 tỉnh/thành phố trên cả nước, trong đó tại nhiều tỉnh/thành phố đã tổ chức được cấp hội đến quận, huyện thậm chí cấp xã phường.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023 vừa qua, VINASME đã tiếp tục thực hiện tốt vai trò, chức năng của mình. Cụ thể là, hiệp hội đã tập hợp được đông đảo các doanh nghiệp nhỏ và vừa, với số lượng hội viên ngày càng tăng, đến nay đã có trên 63.885 hội viên.

Đại hội Đại biểu toàn quốc VINASME lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức nhằm xây dựng hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam ngày càng phát triển, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên. Đại hội cũng đã đánh giá những nỗ lực thành tựu đã đạt được cũng như yếu kém khuyết điểm trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ III, rút ra bài học sâu sắc đồng thời xác định đúng đắn phương hướng mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.