Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Quang Nghị, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

nghị

Ông Trần Quang Nghị

Được biết, ông Trần Quang Nghị sinh ngày 19/10/1960, tại Tp. Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác của ông Trần Quang Nghị như sau: Từ năm 1980 đến năm 1995: Cán bộ Công ty Dệt Phong Phú; Từ năm 1995 đến năm 1997: Phó Phòng Kinh doanh Công ty Dệt Phong Phú; Từ năm 1997 - 2001: Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Dệt Phong Phú; Từ năm 2001 - 2003: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Dệt Phong Phú; Từ năm 2003 - 2008: Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Phong Phú; Từ năm 2009 đến năm 2010: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tổng CtyCP Phần Phong Phú; Từ năm 2011: Ủy viên HĐTV – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Tổng CtyCP Phong Phú; Từ tháng 4/2011: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị CtyCP Phát triển nhà Thủ Đức và từ 27/6/2014: Chủ tịch Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

chuẩn

Ông Lê Minh Chuẩn

Thủ tướng Chính phủ cũng ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Minh Chuẩn, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Trước đó, ngày 6/5, tại Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, ông Lê Minh Chuẩn - Tổng giám đốc đạt 96,55% phiếu tín nhiệm vào chức danh Chủ tịch HĐTV Tập đoàn. Ông Chuẩn đã giữ chức quyền Chủ tịch HĐTV của Tập đoàn thay thế cho người tiền nhiệm là ông Trần Xuân Hòa nghỉ hưu theo chế độ từ 1/6/2014./.

H.C