Ngành chế biến chế tạo của Bình Dương chiếm ngôi đầu trong tổng vốn FDI Năm 2023, tổng vốn FDI rót vào Việt Nam đạt gần 36,6 tỷ USD Vốn FDI phục hồi ấn tượng, tạo động lực tăng trưởng cho năm tới

Số dự án đầu tư mới tăng 55,2%

Theo báo cáo nhanh của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 2 tháng đầu năm, tính đến 20/2/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 4,29 tỷ USD, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Trung Quốc dẫn đầu về số dự án đầu tư mới

Đã có 48 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2024. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 2,08 tỷ USD, chiếm 48,5% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 2,1 lần so với cùng kỳ 2023; Hồng Kông đứng thứ hai với gần 525,7 triệu USD, chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư, gấp gần 5,1 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo là Nhật Bản, Trung Quốc...

Xét về số dự án, Trung Quốc dẫn đầu về số dự án đầu tư mới (chiếm 32,3%); Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 25,8%) và GVMCP (chiếm 28,9%).

Trong đó, đáng chú ý là đầu tư mới tăng mạnh cả về số dự án lẫn tổng vốn đăng ký. Với mức tăng 55,2% về số dự án (405 dự án mới) và một số dự án lớn có quy mô vốn đầu tư hàng trăm triệu USD được đăng ký mới, tổng vốn đầu tư đăng ký mới 2 tháng đầu năm đạt gần 3,6 tỷ USD, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ (2 tháng đầu năm 2023 số vốn đăng ký giảm mạnh so với 2022) và tăng 36,9 điểm phần trăm so với tháng 1/2024.

Tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 442,1 triệu USD (giảm 17,4% so với cùng kỳ), như vậy mức độ giảm được cải thiện so với tháng 1/2024. Số lượt dự án điều chỉnh vốn cũng tăng 19,5% so với cùng kỳ, thay vì giảm 15,7% so cùng kỳ trong tháng 1/2024. Điều này cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng và mở rộng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Về GVMCP, có 367 lượt GVMCP của nhà đầu tư nước ngoài (giảm 16,6% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt hơn 255,4 triệu USD (giảm 68% so với cùng kỳ).

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tăng 38,6% trong 2 tháng đầu năm

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 2,54 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 16,8% so với cùng kỳ. Ngành hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư gần 1,41 tỷ USD, chiếm 32,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, gấp hơn 3,5 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là các ngành bán buôn bán lẻ; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ... và các ngành khác.

Các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 38 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 2 tháng đầu năm 2024. Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 914,4 triệu USD, chiếm 21,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và gấp 24,4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Vốn đầu tư của Hà Nội tăng mạnh do có dự án đầu tư mới lớn với tổng vốn đầu tư hơn 662 triệu USD với mục tiêu đầu tư dự án khu đô thị mới ở Hà Nội.

Quảng Ninh đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 471,1 triệu USD, chiếm gần 11% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là Thái Nguyên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh…

Nếu xét về số dự án, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (chiếm 35,6%), điều chỉnh vốn (chiếm 18,9%) và GVMCP (chiếm 71,1%).

Số vốn đầu tư giải ngân tăng 9,8%

Về vốn thực hiện, các dự án đầu tư nước ngoài tính tới 20/2 đã giải ngân khoảng 2,8 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023. Tính lũy kế đến ngày 20/2/2024, cả nước có 39.553 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 473,1 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 300 tỷ USD, bằng 63,4% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký tăng 38,6% trong 2 tháng đầu năm
Vốn đầu tư nước ngoài vào bất động sản đạt gần 1,41 tỷ USD, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ.

Đánh giá chung, Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng mặc dù tổng vốn đầu tư đăng ký 2 tháng đầu năm 2024 tiếp tục tăng so với cùng kỳ, song mức tăng giảm nhẹ 1,6 điểm phần trăm so với tháng 1 năm 2024.

Vốn đầu tư tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài như Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bắc Giang, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hưng Yên.

Riêng 10 địa phương này đã chiếm 74,3% số dự án mới và 81,7% số vốn đầu tư của cả nước trong 2 tháng đầu năm 2024. Trong đó TP. Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu với hơn 57,64 tỷ USD (chiếm gần 12,2% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Hà Nội với gần 42,1 tỷ USD (chiếm 8,9%); Bình Dương với hơn 40,5 tỷ USD (chiếm 8,6%).

Các đối tác đầu tư lớn nhất trong 2 tháng đầu năm đều là các đối tác truyền thống của Việt Nam và đến từ Châu Á. Riêng 5 đối tác dẫn đầu (Singapore, Hồng Kông, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc) đã chiếm tới 77% số dự án đầu tư mới và gần 85,5% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả nước. Trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký hơn 86,1 tỷ USD (chiếm 18,2% tổng vốn đầu tư). Singapore đứng thứ hai với gần 76,2 tỷ USD (chiếm 16,1%).

Khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu trên 8,9 tỷ USD

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài 2 tháng đầu năm 2024 tăng mạnh so với cùng kỳ và so với tháng 1 năm 2024. Xuất khẩu kể cả dầu thô ước đạt hơn 48,87 tỷ USD, tăng 29,8% so với cùng kỳ, chiếm 72,9% kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực ĐTNN ước đạt 39,51 tỷ USD, tăng 29,5% so cùng kỳ và chiếm 64% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu trên 8,9 tỷ USD kể cả dầu thô, bù đắp phần nhập siêu 4,29 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước, là bệ đỡ giúp cả nước xuất siêu khoảng 4,63 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm.