world bank

Chia sẻ về những kết quả trong tiến trình xử lý nợ xấu của Việt Nam thời gian qua, Phó Thống đốc Lê Minh Hưng thông tin: NHNN đã tiến hành đánh giá một cách nghiêm túc khách quan, toàn diện đối với vấn đề nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên cơ sở áp dụng và tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ quốc tế liên quan. VAMC là một biện pháp cụ thể mà Chính phủ Việt Nam đã triển khai, góp phần giải quyết nhanh vấn đề nợ xấu của các TCTD.

Với mong muốn WB hỗ trợ trong việc xây dựng các cơ chế quản lý điều hành của VAMC, Phó Thống đốc cũng đề nghị WB tiếp tục giúp đỡ Việt Nam, đặc biệt là NHNN hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thể chế thanh tra giám sát; phát triển và nâng cao hiệu quả của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh và xử lý dứt điểm nợ xấu.

Đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ và NHNN trong việc xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thời gian qua, ông Tunc Uyanik cho rằng, việc Việt Nam thành lập và đưa vào hoạt động Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) là một hướng đi đúng đắn và cam kết WB sẽ tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ cho việc phát triển khu vực tài chính- ngân hàng của Việt Nam.


Thái Hằng