Theo dự thảo tờ trình Chính phủ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam liên quan đến gói hỗ trợ 2% lãi suất, thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đã tác động nặng nề đến nền kinh tế trong nước. Để nhanh chóng hỗ trợ phục hồi nền kinh tế, bắt kịp với xu thế phục hồi kinh tế khu vực và thế giới, Chính phủ đã xây dựng Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội 2022-2023 trình Bộ Chính trị, Quốc hội phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện.

Xây dựng nghị định riêng về gói hỗ trợ 2% lãi suất
Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng nghị định riêng về gói hỗ trợ 2% lãi suất
Kỳ vọng lớn, nhưng cảnh giác “hiệu ứng phụ” Triển khai gói hỗ trợ, sẽ giảm lãi suất từ 0,5% - 1% trong 2 năm Kiểm soát chặt gói hỗ trợ, tránh để lợi dụng chính sách

Ngày 30/12/2021, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 24-KL/TW về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 11/1/2022, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có chính sách hỗ trợ lãi suất (2%/năm) tối đa 40 nghìn tỷ đồng thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho một số ngành, lĩnh vực.

Căn cứ nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, trong đó giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quý I/2022 chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xây dựng, trình Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay từ ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Mục đích xây dựng dự thảo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để tạo động lực phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh trong một số ngành, lĩnh vực quan trọng, các ngành, lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 6,5 - 7%/năm giai đoạn 2021-2025.

Ngoài ra, nghị định cũng nhằm tiết giảm chi phí, hỗ trợ dòng tiền, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần giảm giá thành các sản phẩm, dịch vụ, kích cầu tiêu dùng; hỗ trợ khách hàng tận dụng thời cơ phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới.

Nội dung của nghị định được xây dựng trên cơ sở các nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ lãi suất qua hệ thống ngân hàng thương mại tại Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

Nhóm ngân hàng thương mại cho vay là nhóm chủ lực trong cho vay đối với nền kinh tế, với quy mô dư nợ chiếm 94% tổng dư nợ cho vay của hệ thống tổ chức tín dụng.

Về khách hàng vay, căn cứ Nghị quyết 43/2022/QH15, Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, dự thảo nghị định quy định khách hàng vay vốn được hỗ trợ lãi suất là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đủ điều kiện.

Các nguyên tắc hỗ trợ lãi suất có một số nội dung trích xuất từ Nghị quyết 43/2022/QH15 (như khách hàng có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi…) và một số nguyên tắc khác sẽ được quy định cụ thể trong nghị định./.