Cơ chế đặc thù cho Hà Nội: Tạo tiền đề để sớm sửa đổi Luật Thủ đô 9 nhóm chính sách lớn trong hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) Hà Nội mong việc sửa Luật phải giúp xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững
Cần sửa đổi Luật Thủ đô để thúc đẩy sự phát triển bền vững hơn cho Hà Nội
Cần sửa đổi Luật Thủ đô để thúc đẩy sự phát triển bền vững hơn cho Hà Nội. Ảnh: TL

Thiếu quy định mang tính đặc thù, đột phá

Tại cuộc Tọa đàm trực tuyến “Luật Thủ đô sửa đổi, xây dựng thể chế vượt trội cho sự phát triển của Thủ đô” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức ngày 15/3, các đại biểu nhận định, qua việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, tổng kết thi hành Luật Thủ đô, có thể thấy Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Tuy nhiên, TS. Dương Thị Thanh Mai - nguyên chuyên gia cao cấp Bộ Tư pháp cho rằng, Luật Thủ đô hiện hành còn mang tính nguyên tắc, có tính mục tiêu, định hướng mà chưa có những quy định cụ thể để áp dụng trực tiếp nhằm xử lý các vấn đề phát sinh trong từng lĩnh vực quản lý, phát triển Thủ đô.

Ngày 5/5/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có yêu cầu "Hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô với cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới".

Luật thiếu những quy định mang tính đặc thù, đột phá đúng với trị trí, vai trò của Thủ đô, nhằm tạo thể chế thuận lợi cho việc xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh và bền vững. Một số luật được ban hành sau Luật Thủ đô đã có những tác động, ảnh hưởng lớn, làm hạn chế việc thực hiện các quy định liên quan của Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Bà Dương Thị Thanh Mai bày tỏ thống nhất việc nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô nhằm tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn về thế chế. Trong đó, tập trung vào 9 nhóm chính sách lớn theo hướng thực sự trao cho Hà Nội những cơ chế có tính vượt trội, khả thi, tạo điều kiện cho Thủ đô phát triển xứng tầm.

Cần sửa đổi Luật Thủ đô để thúc đẩy sự phát triển bền vững hơn cho Hà Nội
Ảnh minh hoạ

Nhiều vấn đề cấp bách cần quy định ngay trong luật

Đồng quan điểm, các chuyên gia cũng thống nhất cao về sự cần thiết phải sửa đổi Luật Thủ đô nhằm huy động mọi nguồn lực, khai thác các tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy sự phát triển bền vững, mạnh mẽ hơn cho Hà Nội.

Luật sư Nguyễn Hưng Quang - Phó Chủ tịch Hội Luật quốc tế Việt Nam đề cập một số vấn đề thành phố cần giải quyết cấp bách như: tình trạng tắc đường, ô nhiễm không khí, thiếu khu vui chơi cho thiếu nhi và để xử lý một cách hệ thống, đồng bộ, có tính bền vững, cần có các giải pháp được quy định ngay trong Luật Thủ đô (sửa đổi).

Mấu chốt là hoàn thiện các quy định về quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông của Thủ đô và cơ chế, chính sách phát triển hệ thống y tế hiện đại, hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao trùm, bền vững, tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển các khu đô thị vệ tinh.

Bên cạnh đó, để thực hiện được mục tiêu của các định hướng phát triển đô thị, đòi hỏi Hà Nội phải có các chính sách, biện pháp để thu hút nguồn vốn xã hội đầu tư vào cơ sở hạ tầng đô thị...

Với vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận là làm thế nào để giải quyết bài toán kinh tế vỉa hè, ông Nguyễn Hưng Quang cũng cho rằng, cần tạo điều kiện ngay trong Luật Thủ đô (sửa đổi) để chính quyền Thủ đô có thể quản lý hài hòa 2 chức năng của hè đường nhằm tạo điều kiện thuận lợi và hài hòa lợi ích của người dân (gồm người đi bộ, người có đời sống kinh tế gắn với hè đường). Đồng thời, Hà Nội có thêm nguồn thu để đầu tư cho các công trình, tiện ích khác cho người dân, như đầu tư vào giao thông công cộng.

Đề xuất 9 chính sách mới trong xây dựng Luật Thủ đô

Hà Nội đề xuất 9 chính sách mới trong xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm: Tổ chức chính quyền Thủ đô theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển Thủ đô; nâng cao năng lực tài chính - ngân sách và huy động nguồn lực cho phát triển của Thủ đô; phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông của Thủ đô; xây dựng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; phát triển văn hóa và giáo dục Thủ đô; huy động, sử dụng, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển hệ thống y tế hiện đại và hệ thống an sinh xã hội Thủ đô toàn diện, bao trùm và bền vững; liên kết, phát triển vùng Thủ đô trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững về kinh tế - xã hội, xanh, văn minh, năng động, trở thành khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước.