Xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2023, ngành DTNN đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dự trữ quốc gia (DTQG), phân bổ kế hoạch 2023, chuyển nguồn, tổ chức triển khai đấu thầu mua hàng thuộc kế hoạch năm 2023; thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng hàng DTQG, bảo quản, bảo vệ an toàn hàng DTQG. Bên cạnh đó, công tác quản lý chất lượng hàng DTQG tại các bộ, ngành cũng được quan tâm.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước tổng kết năm 2023

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ảnh: Đức Minh

Trong năm 2023, các cơ quan quản lý hàng DTQG đã tổ chức xuất cấp kịp thời những mặt hàng thiết yếu như lương thực, vật tư, thiết bị hạt giống, vắc xin, hóa chất sát trùng, để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, giáp hạt, thiếu đói lương thực đảm bảo an sinh xã hội và các nhiệm vụ đột xuất khác. Tổng giá trị hàng xuất cấp đạt trên 1.500 tỷ đồng và tạm xuất hàng với giá trị khoảng 31 tỷ đồng.

Trong đó, Bộ Tài chính xuất cấp lương thực, vật tư, thiết bị DTQG trị giá khoảng 1.448 tỷ đồng, gồm: 108.118 tấn gạo, trị giá khoảng 1.300 tỷ đồng và vật tư, thiết bị trị giá khoảng 148 tỷ đồng.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn xuất cấp các mặt hàng trị giá khoảng 58,1 tỷ đồng, gồm: 180,05 tấn hạt giống cây trồng, 100.000 liều vắc xin các loại, 430 tấn hóa chất sát trùng thủy sản, 45.000 lít hóa chất sát trùng cho gia súc gia cầm để hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch bệnh, ổn định sản xuất. Bộ Y tế xuất cấp các mặt hàng trị giá khoảng 3,6 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2023, ngành DTNN đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành tập trung xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật hàng DTQG; xây dựng Quy hoạch tổng thể hệ thống kho DTQG thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải là những bộ có nhiều sự phối hợp với Tổng cục DTNN trong năm 2023.

Vào cuộc triển khai các nhiệm vụ năm 2024

Theo quyền Tổng cục trưởng Vũ Xuân Bách, kết quả đạt được của ngành DTNN trong năm 2023 là khá toàn diện, bao gồm: thực hiện tốt công tác xuất cấp, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động DTQG; công tác quản lý chất lượng hàng DTQG, bảo quản, bảo vệ an toàn hàng DTQG,...

Tổng cục Dự trữ Nhà nước tổng kết năm 2023
Quyền Tổng cục trưởng Vũ Xuân Bách phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Đức Minh

Đối với nhiệm vụ năm 2024, ông Vũ Xuân Bách đề nghị, ngành DTNN triển khai một số nhiệm vụ, gồm: tiếp tục và tăng cường xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách về DTQG, tạo hành lang pháp lý đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, hiệu quả; trong đó trọng tâm là xây dựng hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế - kỹ thuật; rà soát danh mục hàng DTQG để kịp thời bổ sung danh mục thiết yếu cho việc bảo đảm mục tiêu DTQG đồng thời đưa ra khỏi danh mục những mặt hàng không cần thiết.

Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch DTQG năm 2024 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Tổng cục DTNN và các bộ, ngành quản lý hàng DTQG; tập trung giải ngân 100% dự toán được giao trong năm 2024;

Chủ động phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương có liên quan, trình cấp có thẩm quyền quyết định xuất cấp hàng DTQG hỗ trợ, cứu trợ các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, hạn hán, mất mùa, khống chế dịch bệnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng và nhiệm vụ đột xuất cấp bách khác; chuẩn bị tốt mọi nguồn lực DTQG; chủ động triển khai thực hiện xuất cấp hàng DTQG khi có quyết định của cấp có thẩm quyền đảm bảo nhanh chóng, kịp thời;

Thực hiện quản lý chất lượng hàng DTQG theo quy định tại Thông tư số 130/2014/TT-BTC ngày 09/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản lý chất lượng hàng DTQG, tăng cường công tác kiểm tra chất lượng hàng và các điều kiện đảm bảo chất lượng hàng; xây dựng dự toán và thực hiện kinh phí bảo quản, nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia;

Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm; cũng như phòng ngừa, xử lý kịp thời các sai phạm khi mới bắt đầu phát sinh; thông qua thanh tra, kiểm tra giúp đánh giá toàn diện về cơ chế chính sách được ban hành, hiệu quả phát huy trong thực tiễn để kịp thời trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị, xử lý sau thanh tra...

Cam kết hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024

Quyền Tổng cục trưởng Vũ Xuân Bách đề nghị, các cục trưởng cục DTNN khu vực phấn đấu và cam kết với Tổng cục hoàn thành chỉ tiêu mua hàng DTQG năm 2024, trước hết là nhập gạo DTQG kế hoạch năm 2024; chủ động trong công tác triển khai kế hoạch, tập trung cao độ cho việc triển khai các dự án đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất và công tác nhập, xuất luân phiên đổi hàng; bảo quản hàng DTQG đảm bảo về số lượng, chất lượng theo quy định; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, hỗ trợ các địa phương bảo đảm kịp thời, hiệu quả; triển khai thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền các hoạt động DTQG...