Quý I/2023, xuất khẩu nông lâm thủy sản giảm 14,4%
Quý I/2023, xuất khẩu nông lâm thủy sản giảm 14,4%. Ảnh: TL

Theo báo cáo của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NN&PTNT), kim ngạch xuất khẩu (XK) tháng 3/2023 ước đạt 4,66 tỷ USD, tăng 27,0% so với tháng 2, nhưng giảm 6,5% so với tháng 3/2022.

Trong đó, nhóm nông sản đạt 2,42 tỷ USD, tăng 16,3% so với tháng 3/2022; lâm sản đạt 1,29 tỷ USD, giảm 22,5%; thủy sản đạt 720 triệu USD, giảm 29% và chăn nuôi đạt 47,4 triệu USD, tăng 44,8%, đầu vào sản xuất đạt 182 triệu USD, giảm 3,9% và muối đạt 0,4 triệu USD, giảm 29,2%.

Tính chung 3 tháng đầu năm 2023, nhiều mặt hàng xuất khẩu chính có giá trị XK giảm so với cùng kỳ năm trước, nên kim ngạch XK ước đạt 11,19 tỷ USD, giảm 14,4% so với cùng kỳ. Trong đó, XK nhóm nông sản đạt 5,73 tỷ USD, tăng 3,8%; lâm sản đạt 3,11 tỷ USD, giảm 28,3%; thủy sản đạt 1,79 tỷ USD, giảm 29,0%; chăn nuôi đạt 115 triệu USD, tăng 46,5%; đầu vào sản xuất đạt 458 triệu USD, giảm 26,8% và muối đạt 0,9 triệu USD, giảm 31,3%.

Những mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ như: gạo đạt 952 triệu USD, tăng 30,2%; nhóm rau quả đạt 935 triệu USD, tăng 10,6%; hạt điều đạt 708 triệu USD, tăng 14,2%; sữa và sản phẩm sữa đạt 33,3 triệu USD, tăng 22,2%; thịt, phụ phẩm 37 tỷ USD, tăng 80,1%...

Những mặt hàng giảm gồm: Cà phê đạt 1,27 triệu USD, giảm 2,3%; cao su đạt 552 triệu USD, giảm 22,9%; chè đạt 35 triệu USD, giảm 22,9%; hạt tiêu đạt 239 triệu USD, giảm 3,8%; cá tra đạt 422 triệu USD, giảm 33,1%; tôm đạt 578 triệu USD, giảm 39,4%...

Theo đánh giá của Bộ NN&PTNT, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản giảm, thặng dư thương mại giảm so với cùng kỳ. Nguyên nhân do kinh tế toàn cầu năm 2023 dự báo tăng trưởng chậm lại; ảnh hưởng từ xung đột quân sự Nga - Ukraine; tình trạng lạm phát cao tại một số nước trên thế giới đã làm giảm nhu cầu tiêu dùng, nhu cầu nhập khẩu.

Thêm vào đó, do sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, nhiều nước tái xuất khẩu nông sản và tăng cung trên thị trường; trong khi ở trong nước, nhiều doanh nghiệp chưa ký được đơn hàng xuất khẩu mới năm 2023.

Thời gian tới, Bộ NN&PTNT đẩy mạnh phát triển thị trường, tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi cho tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh và biến động thị trường trong nước và thế giới; phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài...

Theo báo cáo của Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê Nông nghiệp, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng nông lâm nông lâm thủy sản 3 tháng đầu năm ước đạt 20,63 tỷ USD, giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu ước đạt 11,19 tỷ USD, giảm 14,4% so với cùng kỳ; nhập khẩu ước đạt 9,44 tỷ USD, giảm 7,2%; xuất siêu 1,76 tỷ USD, giảm 39,6% so với cùng kỳ.