đà nẵng

Hoạt động bốc xếp hàng hóa XNK tại cảng Đà Nẵng. Ảnh: Hải Anh

Tổng cục Hải quan cho biết, trong năm 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của cả nước đạt 545,36 tỷ USD, tăng 5,4% với năm trước, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thặng dư 19,95 tỷ USD.

Trong đó, trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 282,65 tỷ USD, tăng 7,0%, tương ứng tăng 18,39 tỷ USD và nhập khẩu đạt 262,70 tỷ USD, tăng 3,7%, tương ứng tăng 9,31 tỷ USD.

Đáng chú ý, trong năm 2020, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Mỹ đạt 112,02 tỷ USD, tăng 16,2% so với năm 2019 và đây là châu lục liên tục có mức tăng trưởng xuất khẩu cao nhất của Việt Nam.

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (64,7%) trong tổng trị giá XNK của cả nước. Trị giá XNK trong năm 2020 với thị trường này đạt 352,97 tỷ USD, tăng 4,2% so với năm 2019, trong đó trị giá xuất khẩu là 140,25 tỷ USD, tăng 3,4% và trị giá nhập khẩu là 212,72 tỷ USD, tăng 4,7%.

Trị giá XNK giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: châu Âu: 63,85 tỷ USD, giảm 3,1%; châu Đại Dương: 9,79 tỷ USD, tăng 2,4% và châu Phi: 6,72 tỷ USD, giảm 5,0% so với năm 2019./.

Ngọc Linh