Tàu Sunrise 18 có trọng tải toàn phần 15.147 DWt, tham gia bảo hiểm tại MIC theo Hợp đồng bảo hiểm thân tàu từ ngày 12/10/2012.

Tàu Surise 18 hành trình từ Surabaya, Indonesia tới Tuban, Indonesia để nhận chở 10.000 tấn xi măng đóng bao. Trong thời gian chờ nhận hàng tại Tuban, tàu đang neo đậu tại khu vực neo đậu thì gặp thời tiết xấu.

Tàu bị mắc cạn vào ngày 11/1/2013 và đã thông báo cho Công ty Bảo hiểm MIC Hải Phòng thuộc MIC. Sau khi xem xét các thiệt hại và làm thủ tục bồi thường, MIC đã nhanh chóng bồi thường thiệt hại cho tàu chính Sunrise./.


H.C