hải quan

Cán bộ hải quan hỗ trợ DN mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa. Ảnh: Thanh Hoa

Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong quý I/2021, có 171.981 C/O được tiếp nhận, giải quyết qua Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), trong đó số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 51.992 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 119.989 C/O.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, hiện nay, Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước trong khối ASEAN (Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippin) thông qua ASW. Với kết quả của quý I/2021, tính đến nay, ASW đã tiếp nhận, trao đối 725.535 C/O, trong đó, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 306.008 C/O và 419.527 C/O Việt Nam gửi sang các nước.

Để nâng cao hiệu quả ASW, Tổng cục Hải quan cho biết, Bộ Tài chính đang chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật. Theo kế hoạch của ASEAN, 2 chứng từ này dự kiến sẽ được kết nối trao đổi trong năm 2021./.

Ngọc Linh