10 địa phương xuất sắc triển khai hóa đơn điện tử được khen thưởng Triển khai hóa đơn điện tử: Lợi ích kép cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế Chuyển đổi số, bước đột phá và tầm nhìn chiến lược trong cải cách của ngành Tài chính
92,6%​​​​​​​ doanh nghiệp đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh (bên trái) giải đáp các câu hỏi của báo chí.

318 triệu hoá đơn điện tử được cơ quan thuế xử lý

Theo thông tin được Bộ Tài chính nêu ra tại cuộc họp báo, để triển khai hoá đơn điện tử thành công, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã từng bước chuẩn bị hoàn tất về cơ sở vật chất cũng như hạ tầng kỹ thuật: Ban hành các kế hoạch triển khai chi tiết; huy động nguồn lực của cả hệ thống chính trị tại các tỉnh, thành phố trên cả nước để tham gia chỉ đạo và trực tiếp triển khai; thành lập trung tâm điều hành và hỗ trợ triển khai hoá đơn điện tử tại Tổng cục Thuế để tiếp nhận, hướng dẫn, giải đáp kịp thời các yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai; thực hiện kết nối với các tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử…

Ngoài ra, cơ quan thuế các cấp đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chính sách, quy định cũng như lợi ích khi áp dụng hoá đơn điện tử; tập huấn về chính sách, quy trình quản lý cho cả cán bộ thuế và người nộp thuế.

Theo báo cáo mới nhất, tính đến ngày 24/5, số lượng người nộp thuế là doanh nghiệp thực hiện trong giai đoạn 1 đạt 100%; giai đoạn 2 có 309.243 doanh nghiệp thực hiện (chiếm 83,6% tổng số doanh nghiệp).

Số lượng người nộp thuế là cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai trong giai đoạn 1 cũng bảo đảm 100% tham gia, với tổng số 30.489 cá nhân kinh doanh.

Như vậy, trên cả nước, đã có 764.314 doanh nghiệp (chiếm 92,6% tổng số doanh nghiệp) và 52.778 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử.

Số lượng hóa đơn cơ quan thuế đã tiếp nhận xử lý từ khi triển khai đến ngày 24/5/2022 là hơn 318 triệu hóa đơn.

Theo ước tính của Tổng cục Thuế, khi toàn bộ người nộp thuế sử dụng hoá đơn điện tử, số hoá đơn điện tử trong một năm dự kiến là 6,5-7 tỷ hoá đơn, trung bình một tháng 400-500 triệu hoá đơn điện tử được sử dụng.

92,6%​​​​​​​ doanh nghiệp đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử
Cuộc họp báo thu hút nhiều cơ quan thông tấn, báo chí tham dự.

Nhiều biện pháp khuyến khích sử dụng

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, triển khai hoá đơn điện tử là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, chuyển đổi số đối với ngành Tài chính và góp phần thực hiện chiến lược Chính phủ điện tử.

Ông Đặng Ngọc Minh cho biết, hóa đơn điện tử là một loại hình hóa đơn mới và khi được triển khai thì nhiều người nộp thuế còn chưa nắm rõ được nội dung, lợi ích trong việc áp dụng.

Do đó, ngành Thuế đã xác định công tác tuyên truyền là nội dung quan trọng được triển khai ngay từ giai đoạn chuẩn bị với việc phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương trong việc tuyên truyền với nhiều các hình thức như truyền hình, tờ rơi, thư ngỏ của cơ quan thuế, áp phích cổ động,...

Chính việc triển khai rộng khắp công tác tuyên truyền đã góp phần giúp người nộp thuế nắm bắt và phối hợp cùng cơ quan thuế trong triển khai hóa đơn điện tử.

Tại buổi họp báo, ông Đăng Ngọc Minh cho biết, hiện nay đối với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, việc chuyển đổi sử dụng hoá đơn điện tử là rất thuận tiện bởi những doanh nghiệp này cũng đang sử dụng phần mềm kế toán điện tử.

Ngoài ra, hiện nay trên cả nước đang có gần 1,8 triệu hộ kinh doanh chủ yếu nộp thuế theo hình thức khoán, dù vẫn đang nhiều khó khăn trong kế toán chuyên nghiệp nhưng bằng nhiều hình thức vận động, hỗ trợ, đến nay đã có 500.000 hộ kinh doanh chuyển sang dùng hoá đơn điện tử.

Hiện ngành Thuế đã áp dụng mã QR giúp người nộp thuế có thể xuất hoá đơn điện tử ngay trên điện thoại thông minh nên rất thuận tiện. Thời gian để phản hồi một hoá đơn điện tử từ hệ thống cơ quan thuế là 1/10 giây.

Đặc biệt, đối với việc triển khai hoá đơn điện tử trên các địa bàn có tình hình kinh tế xã hội khó khăn, ngành Thuế đã chủ động phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để bố trí, phân bổ nguồn lực trong triển khai, tập huấn, tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, đặc biệt tại các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa,....

Tại nhiều nơi đã thực hiện miễn phí sử dụng trong vòng 1 năm đầu để khuyến khích người nộp thuế sử dụng.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cũng cho biết, cơ quan thuế khuyến khích người dân khi mua hàng hoá, dịch vụ hãy lấy hoá đơn điện tử bởi đây là chứng từ dân sự để xác định nguồn gốc, giá trị hàng hoá và là cơ sở trong giải quyết tranh chấp dân sự.

Để khuyến khích người dân lấy hoá đơn điện tử, Tổng cục Thuế đã thí điểm tổ chức hai lần quay số may mắn trúng thưởng số hoá đơn./.