Cụ thể, đối tượng áp dụng: khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng để phục vụ nhu cầu đời sống, bao gồm mua nhà ở, đất ở, xây mới/cải tạo, sửa chữa nhà để ở; mua sắm đồ dùng sinh hoạt thiết yếu (ti vi, máy giặt, tủ lạnh, điều hoà…); phương tiện đi lại (ô tô, xe máy) và các mục đích tiêu dùng khác theo quy định của Agribank.

Agribank triển khai chương trình vay vốn ưu đãi với lãi suất ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Lãi suất ưu đãi: lãi suất cho vay thấp hơn tối đa 2,5%/năm so với sàn lãi suất cho vay phục vụ nhu cầu đời sống. Cụ thể: chỉ từ 4,0%/năm với khoản vay đến 3 tháng; chỉ từ 4,5%/năm với khoản vay trên 3 đến 6 tháng; chỉ từ 5,0%/năm với khoản vay trên 6 đến 12 tháng.

Thời hạn cho vay: cho vay ngắn hạn. Phương thức cho vay: cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán. Thời gian triển khai: áp dụng đối với các khoản giải ngân phát sinh từ ngày 25/3/2024 đến khi đạt quy mô của chương trình.

Điều kiện cho vay: khách hàng vay vốn đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay theo quy định hiện hành của Agribank và quy định của chương trình./.