HĐND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, đối với người tham gia BHXH tự nguyện, ngoài mức hỗ trợ của trung ương, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ cho người dân tham gia BHXH tự nguyện có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Mức hỗ trợ bằng 30% mức đóng BHXH hàng tháng theo mức đóng chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Với người tham gia BHYT, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ cho người tham gia là cựu quân nhân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975 đến 31/8/1989 đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, chưa được hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT. Mức hỗ trợ là 100% kinh phí BHYT hàng tháng theo mức đóng BHYT hộ gia đình của người thứ nhất trong hộ gia đình.

Người đang thực hiện công việc thu gom rác thải sinh hoạt tại các thôn, khu phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (không bao gồm các đối tượng thu gom rác thải sinh hoạt đã ký kết hợp đồng lao động với các công ty, đơn vị hoạt động theo Luật Doanh nghiệp) được hỗ trợ 50% kinh phí BHYT theo mức đóng BHYT hộ gia đình hàng tháng của người thứ nhất trong hộ gia đình.

Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành của 2 tổ chức Phật giáo và Công giáo có hộ khẩu thường trú, đang sinh hoạt và hoạt động tôn giáo hợp pháp trên địa bàn tỉnh cũng được hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT. Mức hỗ trợ là 50% kinh phí BHYT hàng tháng theo mức đóng BHYT hộ gia đình của người thứ nhất trong hộ gia đình.

Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Ninh có hiệu lực từ ngày 1/8/2021. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tham gia BHXH tự nguyện, BHYT từ khi nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025.

Thảo Miên