hd

Bảo hiểm tiền gửi bảo vệ quyền lợi người gửi tiền. Ảnh: LM

Triển khai hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, mọi mặt của đời sống, xã hội trong đó có ngành tài chính ngân hàng bị ảnh hưởng nặng nề, BHTGVN luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng nhà nước (NHNN) và chủ động triển khai hiệu quả các nghiệp vụ BHTG, bảo đảm quyền lợi cho người gửi tiền.

Theo thông tin từ BHTGVN, tính đến ngày 31/8/2021, có 1.283 tổ chức tham gia BHTG, gồm 97 ngân hàng và Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1.181 QTDND, 01 ngân hàng hợp tác xã và 04 tổ chức tài chính vi mô.

BHTGVN hoàn thành kiểm tra tại chỗ đối với 193/349 tổ chức tham gia BHTG, đạt 55,3% so với kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 đã được điều chỉnh phù hợp với hoàn cảnh dịch bệnh, kiểm tra 06 QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN năm 2021. Cùng với đó, BHTGVN đã tham mưu, kịp thời đề xuất, kiến nghị với NHNN các vấn đề phát sinh, có thể gây rủi ro, mất an toàn hệ thống TCTD.

Tính đến 30/6/2021, quỹ dự phòng nghiệp vụ của BHTGVN là 70,1 (kiểm tra lại con số này) nghìn tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2020. Cùng với nguồn vốn hoạt động thì đây là nguồn lực tài chính giúp BHTGVN ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ được giao cũng như tham gia sâu hơn, hiệu quả hơn vào quá trình cơ cấu lại TCTD yếu kém.

Những tháng đầu năm 2021 chưa phát sinh nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm đối với người gửi tiền tại các tổ chức tham gia BHTG. Tuy nhiên, BHTGVN luôn chủ động theo dõi, bám sát diễn biến tình hình hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG, sẵn sàng thực hiện bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền theo quy định.

Nỗ lực vượt khó khăn, nâng cao niềm tin người dân

Trong những tháng còn lại của năm 2021, BHTGVN khẳng định sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 để triển khai đầy đủ, toàn diện các mảng nghiệp vụ, qua đó bảo vệ người gửi tiền và đảm bảo sự an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

BHTGVN tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, để thực hiện phân tích, giám sát và đề xuất, kiến nghị với NHNN về những vấn đề phát sinh có thể gây mất an toàn hệ thống TCTD. Đồng thời, BHTGVN xây dựng đa dạng các phương án triển khai công tác kiểm tra, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch kiểm tra.

Để tham gia có hiệu quả vào quá trình kiểm soát đặc biệt các TCTD, BHTGVN cho biết sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan theo quy định của Luật Các TCTD sửa đổi, bổ sung năm 2017 qua đó tăng cường vai trò của BHTGVN trong việc tham gia hỗ trợ, xử lý các QTDND yếu kém được đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Đối với một số QTDND đã giải thể, BHTGVN tiếp tục bám sát quá trình thanh lý, tận thu số tiền bảo hiểm đã chi trả.

BHTGVN sẽ tăng cường nghiên cứu, đề xuất thực hiện các phương án đầu tư nguồn vốn an toàn, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh NHNN giao năm 2021.

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh, BHTGVN cũng đã thực hiện kế hoạch tuyên truyền chính sách BHTG phù hợp với tình hình thực tế, qua đó nâng cao niềm tin của người gửi tiền vào hệ thống tài chính, ngân hàng.

PV