Kho bạc Nhà nước (KBNN) ban hành Quyết định số 2286/QĐ-KBNN ngày 21/4/2023 về việc ban hành quy trình thanh toán tự động khoản chi điện, nước, dịch vụ viễn thông (chi dịch vụ) theo ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS).

Để triển khai thành công quy trình này, KBNN Bến Tre đã chủ động nghiên cứu, khẩn trương triển khai các bước của quy trình.

Bến Tre: 88% đơn vị sử dụng ngân sách ủy quyền thanh toán tự động chi dịch vụ qua kho bạc
88% đơn vị sử dụng ngân sách ủy quyền thanh toán tự động chi dịch vụ qua Kho bạc Nhà nước Bến Tre. Ảnh: CTV

Đồng thời, KBNN Bến Tre đã tích cực hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các ĐVSDNS trên địa bàn thực hiện ủy quyền, dễ dàng tiếp cận, gửi hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến.

Đến nay, KBNN Bến Tre đã nhận được ủy quyền thanh toán chi dịch vụ của 899 ĐVSDNS, chiếm khoảng 88% tổng số ĐVSDNS trên địa bàn (1.026 đơn vị).

Việc ủy quyền thanh toán tự động đối với các khoản chi dịch vụ này đã góp phần đẩy mạnh cải cách thủ hành chính. Theo đó, quy trình, thủ tục hồ sơ kiểm soát chi thường xuyên NSNN đã giảm xuống đáng kể, giúp giảm chi phí thanh toán của NSNN, giảm khối lượng công việc cho các giao dịch viên tại Kho bạc.

Đến nay, KBNN Bến Tre đã nhận được ủy quyền thanh toán chi dịch vụ của 899 ĐVSDNS, chiếm khoảng 88% tổng số ĐVSDNS trên địa bàn (1.026 đơn vị).

Các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông cũng kiểm soát được tốt hơn công nợ, giảm chi phí và nhân lực thực hiện kiểm soát, theo dõi, thu phí dịch vụ hàng tháng. Qua đó, giúp dòng tiền của nhà cung cấp dịch vụ được lưu thông, quy vòng nhanh hơn, mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn.

Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương trên cả nước, việc thanh toán tự động các khoản chi dịch vụ qua Kho bạc trên địa bàn tỉnh Bến Tre cũng đang gặp phải một số khó khăn nhất định.

Cụ thể, do tính chất đặc thù, nhiều ĐVSDNS cùng chung một trụ sở cơ quan, sử dụng chung đồng hồ điện, nước đã gặp khó khăn trong việc ủy quyền thanh toán cho Kho bạc. Hơn nữa, nhiều ĐVSDNS thanh toán các khoản điện, nước, dịch vụ viễn thông từ nhiều nguồn kinh phí, từ nhiều tài khoản khác nhau nên không thể đăng ký mã tài khoản để thanh toán tự động cố định hàng tháng…

Ông Cao Cự Nhâm - Giám đốc KBNN Bến Tre cho biết, phấn đấu đạt 100% ĐVSDNS trên địa bàn tham gia chương trình thanh toán tự động các khoản chi dịch vụ, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền sâu rộng lợi ích của việc thanh toán tự động mang lại tới từng ĐVSDNS.

Đặc biệt, KBNN Bến Tre sẽ kiến nghị các ĐVSDNS nói chung và UBND thành phố nói riêng (nơi có nhiều đơn vị dùng chung trụ sở) sớm có đồng hồ điện, nước riêng cho từng đơn vị dự toán trực thuộc để tách bạch việc thanh toán điện, nước của từng đơn vị theo dự toán được giao…/.