Cụ thể, BIDV triển khai gói tín dụng quy mô 30.000 tỷ đồng cho các khoản vay ngắn hạn có thời gian vay tối đa 12 tháng, với mức giảm lãi suất lên đến 1,5%/năm so với lãi suất thông thường. Dự kiến, BIDV sẽ phải bỏ ra nguồn lực khoảng 200 tỷ đồng cho việc giảm lãi suất theo kế hoạch trên.

Ngoài ra, ngân hàng này cũng giảm 0,5 - 1,5%/năm lãi suất cho vay đồng Việt Nam đối với dư nợ hiện hữu phát sinh đến ngày 15/7/2021 đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19.

Mức giảm tối đa dành cho các khoản vay chịu ảnh hưởng nặng trong các lĩnh vực như giao thông, vận tải, y tế, giáo dục, dịch vụ lưu trú, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, resort…

Đặc biệt, các khách hàng đã từng được áp dụng các chính sách lãi suất cho vay ưu đãi khác vẫn tiếp tục được BIDV hỗ trợ trong chương trình này.

Ngân sách BIDV dành cho gói giảm lãi suất đối với dư nợ hiện hữu là khoảng 800 tỷ đồng.

Tính trong 7 tháng đầu năm 2021, BIDV đã giảm lãi suất cho khách hàng doanh nghiệp tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam khoảng trên 500 tỷ đồng. Như vậy, với các chính sách sắp đưa ra, tổng nguồn lực BIDV dự kiến cho nhóm khách hàng này trong năm 2021 sẽ đạt khoảng 1.500 tỷ đồng./.

Chí Tín