Bình Dương: Đặt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt tối thiểu 95% kế hoạch năm 2024
Thi công nâng cấp Quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương. Ảnh: Sơn Nam

Kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh Bình Dương tính đến ngày 31/1/2024 là 18.787 tỷ đồng, gấp hơn 2,4 lần vốn giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022, đạt 154,2% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và đạt 86,1% kế hoạch vốn năm 2023 của tỉnh.

Theo nghị quyết đã được HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, Kỳ họp thứ 13 thông qua, kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn vốn ngân sách nhà nước là 22.000 tỷ đồng.

Nhằm triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhất kế hoạch đầu tư công năm 2024, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các đơn vị chủ đầu tư cần tổ chức thực hiện linh hoạt, sáng tạo; tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các địa phương trong chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, ngay từ đầu năm phải huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với đó, phát động phong trào thi đua giải ngân vốn đầu tư công, giao chỉ tiêu phấn đấu cho từng chủ đầu tư trong từng quý..,. phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đến ngày 31/1/2025 của từng chủ đầu tư đạt tối thiểu 95% kế hoạch được giao…

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu, các đơn vị tiếp tục rà soát, có phương án bố trí vốn; huy động các nguồn lực thực hiện tốt công tác đầu tư công năm 2024; các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao ưu tiên, tập trung nguồn lực cho công tác đầu tư công, rút ngắn thời gian thẩm định, trình phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công tác phân cấp, phân quyền; quan tâm ổn định đời sống người dân sau tái định cư./.

Thời điểm này, các đơn vị, địa phương của tỉnh Bình Dương phải tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường, dự án Chiến khu Đ, dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, công trình đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng…