Bộ chỉ số mới FTSE Asean bao gồm cả Việt Nam (trước đây bao gồm Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia và Philippines), sẽ làm tăng tính hấp dẫn và minh bạch của các thị trường chứng khoán Asean. Các SGDCK Asean tin rằng bộ chỉ số mới đầy đủ và phong phú này sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho nhà đầu tư và nâng cao tính thanh khoản cho các thị trường khu vực Asean.

Bộ chỉ số mới FTSE ASean bao gồm chỉ số FTSE Asean All-Share Index là chỉ số tổng hợp đại diện cho 90-95% giá trị vốn hóa thị trường của các cổ phiếu niêm yết tại các SGDCK trong khu vực. Bộ chỉ số FTSE Asean ban đầu được khởi xướng kết hợp với hội nghị các Bộ trưởng Tài chính Asean nhằm thúc đẩy Asean trở thành một nhóm thị trường chứng khoán chung của khu vực, có các tiêu chí để xây dựng sản phẩm tài chính chung đáp ứng các nhu cầu đầu tư.

Ngoài ra, chỉ số FTSE Asean Stars Index được công bố lần này cũng là một bước phát triển mới của các thị trường cổ phiếu Asean. Trong khi chỉ số FTSE/Asean 40 Index (bao gồm 40 công ty lớn nhất niêm yết trên thị trường Asean) hiện tại vẫn sẽ tiếp tục được duy trì như là một phần của bộ chỉ số.

Các chỉ số được tính toán và điều chỉnh dựa trên số lượng cổ phiếu lưu hành tự do và tương ứng với bộ Tiêu chuẩn phân ngành ICB. Bộ chỉ số FTSE ASean Index bao gồm các chỉ số sau:

- Chỉ số FTSE Asean All-Share Index: Bao gồm các công ty niêm yết có qui mô lớn, vừa và nhỏ được tập hợp từ thành phần các chỉ số FTSE Asean Indonesia All-Share Index, FTSE ASean Philippines All- Share Index, FTSE Asean Vietnam All-Share Index, chỉ số FTSE Bursa Malaysia EMAS Index, FTSE SET All-Share Index và FTSE ST All-Share Index.

- Chỉ số ngành FTSE Asean Sector Indices: Được tính toán theo ngành công nghiệp, qui mô ngành, áp dụng chuẩn phân ngành.

- Chỉ số FTSE/Asean 40 Index: Bao gồm 40 công ty lớn nhất niêm yết trên thị trường Asean.

- Chỉ số FTSE Asean Stars Index: Bao gồm 30 công ty lớn nhất về vốn hóa và tính thanh khoản của mỗi quốc gia trong Asean, riêng Việt Nam gồm 15 công ty trên sàn HOSE, 15 công ty trên sàn HNX. Đối với Malaysia, Singapore, và Thái Lan, các công ty thuộc các chỉ số FTSE Bursa Malaysia KLCI , FTSE SET Large Cap Index, và STI đều có trong Chỉ số FTSE ASEAN Stars Index. Chỉ số FTSE Asean Stars Index sẽ có tổng cộng 180 công ty, được xem như là một phong vũ biểu và không được sử dụng làm cơ sở cho các sản phẩm đầu tư.

- Chỉ số FTSE Asean All-Share Ex-Developed Index: Bao gồm cổ phiếu của các nước, không kể cổ phiếu của nước đã phát triển, có trong chỉ số FTSE Asean All-Share Index, được tập hợp từ thành phần của các chỉ số FTSE Bursa Malaysia EMAS Index, FTSE Asean Indonesia All-Share Index, FTSE Asean Philippines All-Share Index, FTSE SET All-Share Index và FTSE Asean Vietnam All-Share Index.

Được biết, 7 SGDCK Asean có tổng vốn hóa thị trường xấp xỉ 2.000 tỷ đô la và hơn 3.600 công ty niêm yết. Trong số những công ty này có những công ty lớn và năng động nhất thế giới, dẫn đầu về các lĩnh vực tài chính ngân hàng, năng lượng, viễn thông, hàng hóa, sản xuất ôtô và các ngành công nghiệp khác.

Asean Exchanges là hợp tác của 7 Sở GDCK, từ Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Hợp tác này nhằm xúc tiến sự phát triển của thị trường vốn khu vực Asean bằng cách đẩy mạnh hợp tác xuyên biên giới, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường Asean, tạo ra các sản phẩm Asean và thực hiện các sáng kiến đã đặt ra. Mục đích của hợp tác này nhằm gia tăng cơ hội đầu tư vào Asean đồng thời tăng tính thanh khoản giữa các thành viên./.

Hồng Quyên