nhân sự, chứng khoán

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải (đứng giữa) tại lễ trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới của VNX, HNX. Ảnh: Đức Minh

Theo đó, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 25/3/2021.

nhân sự, chứng khoán
Ông Nguyễn Thành Long nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cũng đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giữ chức thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam Nam kể từ ngày 25/3/2021.

nhân sự, chứng khoán
Ông Phạm Văn Hoàng nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Đức Minh

Ông Nguyễn Duy Thịnh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 25/3/2021.

nhân sự, chứng khoán
Ông Nguyễn Duy Thịnh nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải chúc mừng các đồng chí được bộ nhiệm giữ vị trí lãnh đạo quan trọng của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đức Minh