Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% phí năng lượng nguyên tử Bài 2: Giảm hàng nghìn tỷ đồng phí, lệ phí hỗ trợ đầu vào cho doanh nghiệp Đề xuất lệ phí trước bạ ô tô điện chạy pin bằng 50% ô tô thường

Theo dự thảo thông tư, có 35 khoản phí, lệ phí được đề xuất giảm từ 10 - 50%, nhằm tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Về cơ bản, dự thảo kế thừa các quy định về giảm phí, lệ phí đang được thực hiện đến hết năm 2021.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất: mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường là bằng 70% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường, ban hành kèm theo Thông tư số 22/2020/TT-BTC ngày 10/4/2020 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.

Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 35 loại phí, lệ phí trong nửa năm 2022
Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 35 loại phí, lệ phí trong nửa năm 2022 nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: TL.

Đối với mức thu phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện là bằng 80% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, hành nghề khoan nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước, ban hành kèm theo Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện.

Nhiều mức thu phí, lệ phí được Bộ Tài chính đề xuất giảm sâu, như: giảm 50% mức thu nhiều khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán; giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng; giảm 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; giảm 50% phí chăn nuôi.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ cho đối tượng trong lĩnh vực hàng không, vận tải, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục: giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách; giảm 20% mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không…

Theo tính toán của Bộ Tài chính, số tiền phí, lệ phí được miễn, giảm trong năm 2021 là khoảng 3 nghìn tỷ đồng. Các chính sách này được thực hiện có hiệu lực đến hết 31/12/2021.

Như vậy, thực hiện lời hứa của mình, không dừng ở số các khoản đã được giảm, Bộ Tài chính rà soát và tiếp tục đề xuất giảm nhiều khoản phí, lệ phí, nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Với dự thảo thông tư này, Bộ Tài chính đã bổ sung thêm 5 khoản phí lệ phí mới, so với quy định hiện nay đang giảm là 30 loại phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp./.