Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 391/QĐ-BTC về việc thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp lớn.

Theo đó, Bộ Tài chính giao Cục Thuế TP. Hà Nội trực tiếp quản lý thuế đối với 3 doanh nghiệp lớn gồm: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (mã số thuế 5700100256), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (mã số thuế 0100100079) và Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (mã số thuế 0100107518). Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2023.

Trước đó, 3 doanh nghiệp nêu trên do Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) trực tiếp quản lý thuế. Tính từ ngày 1/1/2022, Cục Thuế doanh nghiệp lớn trực tiếp quản lý thuế của 125 doanh nghiệp lớn trên cả nước.

Bộ Tài chính giao Cục Thuế TP. Hà Nội trực tiếp quản lý thuế 3 doanh nghiệp lớn
Từ ngày 1/4/2023, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ trực tiếp quản lý thuế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: TL

Được biết, năm 2022, doanh thu toàn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ước đạt 165.900 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch, bằng 119,5% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận ước đạt hơn 8.100 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 21.000 tỷ đồng.

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), năm 2022, tổng doanh thu ước đạt 460.700 tỷ đồng, tăng 4,31% so với năm 2021, trong đó doanh thu công ty mẹ - EVN ước đạt 385.300 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch, tăng 11,28% so cùng kỳ năm 2021. Nộp ngân sách năm 2022 toàn tập đoàn ước đạt 22.500 tỷ đồng.

Còn đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP, năm 2022, doanh thu doanh nghiệp này đạt 72.359 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch, trong đó công ty mẹ đạt 50.617 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch.../.