THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

- Tên bên mời thầu: Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài chính.

- Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ cho Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tài chính.

- Nguồn vốn: Vốn NSNN của Bộ Tài chính.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC: Trong giờ hành chính kể từ ngày 2/3/2015 đến trước 9 giờ 30 phút ngày 9/3/2015.

- Địa chỉ phát hành HSYC: Phòng 1.19 Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội; điện thoại: 04.22202828 – 1046.

- Địa chỉ nhận HSĐX: Phòng 1.19 Trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.

- Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: Chậm nhất là trước 9 giờ 30 phút, ngày 9/3/2015./.

PV