VietinBank kính mời các nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham dự.

1. Phát hành hồ sơ yêu cầu:

Hồ sơ yêu cầu sẽ được cung cấp miễn phí cho các đơn vị:

- Địa điểm: Phòng Mua sắm - VietinBank; địa chỉ: Tầng 2, số 55 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Thời gian: Từ 8h30 ngày 20/3/2023 đến trước 14h00 ngày 27/3/2023 (trong giờ hành chính).

2. Nhận hồ sơ đề xuất:

- Địa điểm nhận hồ sơ đề xuất: Phòng Mua sắm - VietinBank; địa chỉ: Tầng 2, số 55 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Thời gian: Từ 8h30 ngày 20/3/2023 đến trước 14h00 ngày 27/3/2023 (trong giờ hành chính).

VietinBank sẽ tiếp nhận và đánh giá hồ sơ đề xuất của các đơn vị theo đúng quy định và sẽ thông báo cho đơn vị được lựa chọn thực hiện gói mua sắm đến thương thảo, hoàn thiện và ký hợp đồng.

Trân trọng thông báo!